50+ caption tiếng Anh sinh nhật được yêu thích - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

50+ caption tiếng Anh sinh nhật được yêu thích

Bạn đang chuẩn bị kỷ niệm ngày sinh nhật của mình hoặc của người thân yêu? Bài viết này chính là nguồn cảm hứng dành cho bạn! TDP IELTS đã tạo ra danh sách hơn 50 caption tiếng Anh sinh nhật được yêu thích, viết hay và ý nghĩa.

Hãy đọc bài viết và chọn caption chúc mừng sinh nhật bản thân bằng tiếng Anh và người xung quanh phù hợp nhất để chia sẻ niềm vui và ý nghĩa của ngày sinh nhật nhé.

Caption tiếng Anh sinh nhật hay và ý nghĩa để đăng status

Caption tiếng Anh sinh nhật hay và ý nghĩa để đăng status - TDP IELTS
Caption tiếng Anh sinh nhật hay và ý nghĩa để đăng status – TDP IELTS

Đến một ngày đặc biệt, câu chúc sinh nhật không chỉ là lời chúc mừng đơn giản mà còn là cách để chia sẻ tình yêu và niềm vui. Hãy khám phá và chọn cho mình những caption tiếng Anh sinh nhật phù hợp nhất để tạo nên những status độc đáo và đáng nhớ trong ngày sinh nhật của bạn hoặc những người thân yêu.

 • “A birthday is the beginning of another adventure-filled year” – “Sinh nhật là bước khởi đầu cho một năm mới tràn đầy những chuyến phiêu lưu tuyệt vời”.
 • “May your birthday be as sweet as cake and as memorable as a song” – “Mong sinh nhật của bạn ngọt ngào như những chiếc bánh kem và đáng nhớ như những nốt nhạc trong một bản hòa ca du dương”.
 • “Today is your day, celebrate and be proud of how far you’ve come” – “Hôm nay là ngày dành riêng cho bạn, hãy ăn mừng và tự hào vì bạn đã vượt qua nhiều thách thức và đạt được những điều tuyệt vời”.
 • “Here’s to another year of laughing until it hurts, and creating amazing memories together” – “Chúc bạn một năm mới cười không ngừng nghỉ và tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời cùng nhau”.
 • “Wishing you joy, love, and all the little things that make life beautiful on your birthday” – “Chúc bạn tràn đầy hạnh phúc, tình yêu và tận hưởng tất cả những điều nhỏ nhặt làm cuộc sống trở nên tuyệt vời vào ngày sinh nhật của bạn”.
 • “Birthdays are the perfect time to reflect on the past, celebrate the present, and embrace the future with open arms” – “Sinh nhật là khoảnh khắc lý tưởng để suy ngẫm về quá khứ, tận hưởng hiện tại và mở lòng đón nhận tương lai với tay mở rộng và trái tim hân hoan”.
 • “Happy birthday to someone who brings sunshine and laughter into the lives of others” – “Chúc mừng sinh nhật tới bạn, người đã mang đến ánh sáng và tiếng cười vào cuộc sống của chúng mình”.
 • “Happy birthday to someone who always brings sunshine into the lives of others!” – “Sinh nhật vui vẻ đến với người luôn mang ánh sáng đến cuộc sống của những chúng tớ!”.
 • “Here’s to another year of adventures, laughter, and beautiful memories. Happy birthday!” – “Hãy cùng nâng ly chúc mừng cho một năm mới đầy những cuộc phiêu lưu, tiếng cười và những kỷ niệm tuyệt vời. Sinh nhật vui vẻ!”.
 • “Today, we celebrate the wonderful person you are and all the amazing things you’ve accomplished. Happy birthday!” – “Hôm nay, chúng ta ăn mừng vì bạn và tất cả những thành tựu vĩ đại mà bạn đã đạt được. Sinh nhật vui vẻ!”.
 • “Sending you love, hugs, and warmest wishes on your special day. Happy birthday!” – “Gửi cho bạn tình yêu, ôm ấp và những lời chúc ấm áp nhất trong ngày đặc biệt của bạn. Sinh nhật vui vẻ!”.
 • “May this year be filled with dreams come true, wonderful surprises, and endless happiness. Happy birthday!” – “Hy vọng năm nay sẽ tràn đầy những giấc mơ thành hiện thực, những bất ngờ tuyệt vời và hạnh phúc vô tận. Sinh nhật vui vẻ!”.
 • “Wishing you laughter, love, and all the wonderful things that life has to offer. Happy birthday!” – “Chúc bạn luôn đầy tiếng cười, tình yêu và tận hưởng những điều tuyệt vời mà cuộc sống mang đến. Sinh nhật vui vẻ!”.
 • “Happy birthday to someone who knows how to make life itself feel like a celebration!” – “Sinh nhật vui vẻ đến với bạn, người luôn mang lại niềm vui cho mỗi ngày trong cuộc sống!”.
 • “May your birthday be as incredible as you are to everyone around you. Happy birthday!” – “Hy vọng sinh nhật của bạn sẽ tuyệt vời như chính bản than bạn vậy. Sinh nhật vui vẻ!”.
 • “On your special day, may you be surrounded by love, joy, and the people who cherish you most. Happy birthday!” – “Trong ngày đặc biệt này, mong bạn sống trong tình yêu, niềm vui và những người yêu quý bạn nhất. Sinh nhật vui vẻ!”.
 • “Wishing you a day filled with love, appreciation, and all the things that make you smile. Happy birthday!” – “Chúc bạn một ngày tràn đầy tình yêu, sự trân trọng và tất cả những điều khiến bạn cười. Sinh nhật vui vẻ!”.
 • “May your birthday bring you endless opportunities, abundant blessings, and a lifetime of happiness. Happy birthday!” – “Hy vọng sinh nhật của bạn mang đến cho bạn vô số cơ hội, nhiều phước lành và một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Sinh nhật vui vẻ!”.
 • “Wishing you an extraordinary birthday filled with love, laughter, and unforgettable moments. Happy birthday!” – “Chúc bạn một sinh nhật đặc biệt tràn đầy tình yêu, tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ. Sinh nhật vui vẻ!”.
 • “Happy birthday! May this day be as incredible and amazing as you are. Enjoy every moment!” – “Sinh nhật vui vẻ! Hy vọng ngày hôm nay sẽ tuyệt vời và đáng ngạc nhiên như bạn. Hãy tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này nhé”.
 • “Today, we celebrate the gift of your life and the wonderful person you have become. Happy birthday!” – “Hôm nay, chúng ta ăn mừng vì một người tuyệt vời như bạn đã được sinh ra trên thế giới này. Sinh nhật vui vẻ!”.
 • “Happy birthday to someone whose presence brings warmth and happiness to those around them.” – “Sinh nhật vui vẻ đến với người mà sự hiện diện mang đến sự ấm áp và hạnh phúc cho những người xung quanh”.
 • “May this birthday mark the beginning of a new chapter filled with love, success, and great adventures. Happy birthday!” – “Hy vọng sinh nhật này đánh dấu một trang mới tràn đầy tình yêu, thành công và những cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Sinh nhật vui vẻ!”.
 • “Happy birthday! May the year ahead be filled with blessings, love, and everything your heart desires.” – “Sinh nhật vui vẻ! Hy vọng năm phía trước sẽ tràn đầy phước lành, tình yêu và tất cả những gì trái tim bạn khao khát.”
 • “Happy birthday to someone who deserves all the love, happiness, and success in the world. You are truly special!” – “Sinh nhật vui vẻ đến với người xứng đáng nhận được tình yêu, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Bạn thật sự đặc biệt!”.

Xem thêm:

Caption tiếng Anh sinh nhật tự chúc bản thân ý nghĩa

Caption chúc sinh nhật bản thân bằng tiếng Anh ý nghĩa - TDP IELTS
Caption chúc sinh nhật bản thân bằng tiếng Anh ý nghĩa – TDP IELTS

Trong ngày sinh nhật của chính mình, hãy tìm thấy những lời chúc đặc biệt để chúc mừng bản thân. Những caption tiếng Anh sinh nhật ý nghĩa này sẽ là lời nhắn nhủ đầy tình yêu và hy vọng cho một năm mới tràn đầy thành công và hạnh phúc.

 • “A birthday is not the end, but a fresh beginning of another year with more opportunities and blessings” – “Sinh nhật không phải là điểm dừng, mà là một khởi đầu mới của một năm khác với nhiều cơ hội và phước lành hơn”.
 • “Birthdays are not just about getting older, but about creating unforgettable moments. Let the celebrations begin!” – “Sinh nhật không chỉ là việc trở nên lớn tuổi hơn, mà còn là tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. Hãy cùng tận hưởng nào!”.
 • “Happy birthday to the one who continues to grow, learn, and embrace life’s journey. Cheers to another year of self-discovery and happiness!” – “Sinh nhật vui vẻ đến với người tiếp tục trưởng thành, học hỏi và đón nhận cuộc hành trình của cuộc sống. Nâng ly chúc mừng một năm nữa của sự tự khám phá và hạnh phúc!”.
 • “On this special day, I celebrate the person I have become and the person I aspire to be. Happy birthday to me!” – “Trong ngày đặc biệt này, tôi ăn mừng người tôi đã trở thành và người tôi khao khát trở thành. Sinh nhật vui vẻ cho bản thân tôi!”.
 • “Today, I embrace the gift of life and all the possibilities it holds. Happy birthday to the one who is determined to make every moment count!” – “Hôm nay, tôi chấp nhận món quà của cuộc sống và tất cả những cơ hội mà nó mang lại. Sinh nhật vui vẻ đến với người quyết tâm làm cho mỗi khoảnh khắc trở nên đáng giá!”.
 • “I am grateful for the journey I’ve traveled, the lessons I’ve learned, and the person I’ve become. Here’s to another year of growth and self-discovery. Happy birthday to me!” – “Tôi biết ơn hành trình mà tôi đã trải qua, những bài học tôi đã học được và người tôi đã trở thành. Nâng ly chúc mừng một năm nữa của sự trưởng thành và tự khám phá. Sinh nhật vui vẻ cho bản thân tôi!”.
 • “Today, I celebrate my existence, my dreams, and my journey. Happy birthday to the one who believes in endless possibilities!” – “Hôm nay, tôi ăn mừng sự tồn tại của mình, những giấc mơ của mình và cuộc hành trình của mình. Sinh nhật vui vẻ đến với người tin vào những khả năng vô tận!”.
 • “Happy birthday to the one who embraces life with open arms and a heart full of gratitude. May this year be filled with love, joy, and countless blessings!” – “Sinh nhật vui vẻ đến với người ôm trọn cuộc sống với lòng biết ơn và trái tim tràn đầy niềm vui. Hy vọng năm nay sẽ tràn đầy tình yêu, niềm vui và vô số phước lành!”.
 • “As I blow out the candles, I make a wish for a year filled with adventure, growth, and self-discovery. Happy birthday to me!” – “Khi tôi thổi những ngọn nến, tôi ước cho một năm tràn đầy phiêu lưu, sự trưởng thành và tự khám phá. Sinh nhật vui vẻ cho bản thân tôi!”.
 • “Today, I celebrate the beauty of my journey and the strength I’ve found within myself. Happy birthday to the one who never stops growing!” – “Hôm nay, tôi ăn mừng sự đẹp của cuộc hành trình và sức mạnh tôi tìm thấy trong chính mình. Sinh nhật vui vẻ đến với người không bao giờ ngừng trưởng thành!”.
 • “On this special day, I embrace my flaws, celebrate my strengths, and cherish every moment. Happy birthday to me, a work in progress!” – “Trong ngày đặc biệt này, tôi chấp nhận khuyết điểm của mình, ăn mừng điểm mạnh của mình và trân trọng từng khoảnh khắc. Sinh nhật vui vẻ cho bản thân tôi, một tác phẩm đang tiến triển!”.

Xem thêm:

Caption tiếng Anh sinh nhật tuổi 17 ngắn được yêu thích nhất

Caption sinh nhật tuổi 17 ngắn tiếng Anh được yêu thích nhất - TDP IELTS
Caption sinh nhật tuổi 17 ngắn tiếng Anh được yêu thích nhất – TDP IELTS

Những caption sinh nhật bản thân tiếng Anh dưới đây sẽ giúp bạn tạo nên một bài đăng sinh nhật đáng nhớ. Hãy đọc và tham khảo những caption tiếng Anh sinh nhật để chọn cho mình một câu chúc phù hợp với tuổi 17 của bạn và chia sẻ niềm vui của ngày sinh nhật với mọi người xung quanh nhé.

 • “Seventeen and feeling blessed. Happy 17th birthday to me!” – “Mười bảy tuổi và cảm thấy may mắn. Sinh nhật thứ 17 vui vẻ đến với tôi!”.
 • “Cheers to turning seventeen and embracing the adventures that lie ahead. Happy birthday!” – “Nâng ly chúc mừng việc tròn 17 tuổi và đón nhận những cuộc phiêu lưu phía trước. Sinh nhật vui vẻ!”.
 • “17 years of amazing memories and countless blessings. Here’s to another year of joy and growth. Happy birthday to me!” – “17 năm kỷ niệm tuyệt vời và vô số phước lành. Nâng ly chúc mừng một năm nữa của niềm vui và sự trưởng thành. Sinh nhật vui vẻ cho bản thân tôi!”.
 • “Birthdays are milestones, and at seventeen, I’m ready to conquer the world. Happy 17th birthday to an unstoppable force!” – “Sinh nhật là những cột mốc, và ở tuổi 17, tôi sẵn sàng chinh phục thế giới. Sinh nhật thứ 17 vui vẻ đến với một lực lượng không thể ngăn cản!”.
 • “At seventeen, I’m excited to embrace new challenges, create lasting memories, and make my dreams a reality. Happy birthday to me!” – “Ở tuổi 17, tôi háo hức đón nhận thách thức mới, tạo dấu ấn lâu dài và biến giấc mơ thành hiện thực. Sinh nhật vui vẻ cho bản thân tôi!”.
 • “Seventeen is the perfect balance between childhood and adulthood. Happy 17th birthday to a young soul with endless possibilities!” – “Mười bảy tuổi là sự cân bằng hoàn hảo giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành. Sinh nhật thứ 17 vui vẻ đến với một tâm hồn trẻ tuổi với những khả năng vô tận!”.
 • “Seventeen years of growth, discovery, and becoming the best version of myself. Happy birthday to the one who’s just getting started!” – “Mười bảy năm trưởng thành, khám phá và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Sinh nhật vui vẻ đến với người chỉ mới bắt đầu!”.

Lời kết

Hy vọng với những caption tiếng Anh sinh nhật do TDP IELTS tổng hợp phía trên sẽ giúp bạn có những bài đăng thu hút người đọc. Đồng thời lưu giữ lại ngày kỷ niệm đáng nhớ này. Bên cạnh caption tiếng Anh sinh nhật hay, TDP ỈELTS cũng có nhiều bài viết với đa dạng caption chủ đề thú vị khác. Bạn đọc có thể tham khảo thêm tại website TDP IELTS hoặc Fanpage TDP IELTS nhé!

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY