Cập nhật tiêu chí chấm IELTS Writing mới nhất năm 2023 - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Cập nhật tiêu chí chấm IELTS Writing mới nhất năm 2023

Việc hiểu rõ về tiêu chí chấm IELTS Writing sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn trong bài thi Writing. Để giúp bạn đọc đạt được kết quả cao, bài viết đã cập nhật về các tiêu chí chấm Writing IELTS mới nhất và cách đạt điểm cho từng tiêu chí này.

Tìm hiểu thêm thông tin về IELTS Cấp tốcIELTS Định cư qua link. Hoặc kiểm tra trình độ miễn phí cùng cựu giám khảo IELTS qua form dưới đây:

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ TEST IELTS MIỄN PHÍ CÙNG CỰU GIÁM KHẢO IELTS

Nội dung

Cấu trúc trong bài thi Writing của IELTS

Cấu trúc trong bài thi Writing của IELTS - TDP IELTS
Cấu trúc trong bài thi Writing của IELTS – TDP IELTS

Thời gian cho bài thi IELTS Writing là 1 giờ, trong đó thí sinh sẽ phải hoàn thành hai nhiệm vụ: Task 1 và Task 2.

 • Task 1: Báo cáo dữ liệu: Thí sinh sẽ phải tóm tắt, báo cáo và diễn giải thông tin dữ liệu từ một quy trình hoặc biểu đồ thời gian. Nhiệm vụ thể hiện khả năng hiểu và trình bày các thông tin số liệu một cách logic và rõ ràng. Số lượng từ tối thiểu của task này là 150 từ.
 • Task 2: Viết bài luận: Thí sinh sẽ viết một bài luận với số lượng từ tối thiểu là 250 từ. Bài luận này có mục tiêu giải thích và trình bày ý kiến, quan điểm theo một chủ đề đã được đưa ra trước đó. Thí sinh cần phải thể hiện khả năng phân tích, biện minh và sử dụng ngôn ngữ một cách sáng tạo để thể hiện quan điểm của mình.

Xem thêm:

Cập nhật các tiêu chí chấm IELTS Writing

Cập nhật các tiêu chí chấm IELTS Writing - TDP IELTS
Cập nhật các tiêu chí chấm IELTS Writing – TDP IELTS

Tiêu chí chấm IELTS Writing phần Task Response

Tiêu chí chấm IELTS Writing Task Response đánh giá khả năng của thí sinh trong việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề bài. Điểm số từ tiêu chí này chiếm 25% tổng điểm của bài thi. Nó tập trung vào việc thí sinh có thể hiện khả năng hiểu, trả lời đúng câu hỏi, và có khả năng bảo vệ quan điểm bằng dẫn chứng và luận điểm logic.

Tiêu chí chấm IELTS Writing Task Response là một trong những tiêu chí quan trọng. Vì nó xác định xem thí sinh có hiểu đúng yêu cầu của đề bài và có khả năng thể hiện quan điểm một cách rõ ràng và logic hay không.

Tiêu chí chấm IELTS Writing phần Coherence and Cohesion

Tiêu chí chấm IELTS Writing Coherence and Cohesion đánh giá sự liên kết, mạch lạc và dễ hiểu của bài viết. Điểm số từ tiêu chí này cũng chiếm 25% tổng điểm của bài thi, và nó tập trung vào việc thí sinh có khả năng sắp xếp ý, các câu và các đoạn trong bài viết một cách có tổ chức và mạch lạc. Cụ thể:

 • Coherence đề cập đến khả năng tổ chức thông tin một cách hợp lý và logic. Bài viết cần phải có một cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu. Các ý nên được sắp xếp một cách hợp lý để tạo ra một luồng ý mạch lạc và dễ theo dõi.
 • Cohesion đề cập đến tính liên kết và mạch lạc giữa các ý, câu, đoạn trong bài viết. Để đạt được cohesion, thí sinh cần sử dụng các từ nối (linking words) và cụm từ nối (linking phrases) để kết nối các ý và câu với nhau một cách hợp lý.

Tiêu chí chấm IELTS Writing Coherence and Cohesion là một yếu tố quan trọng trong việc đạt điểm cao trong IELTS Writing. Vì nó đảm bảo rằng bài viết của bạn có sự liên kết logic và mạch lạc, giúp người đọc dễ dàng theo dõi luồng ý và hiểu rõ tư duy của bạn.

Tiêu chí chấm IELTS Writing phần Lexical Resource

Tiêu chí chấm IELTS Writing Lexical Resource đánh giá khả năng sử dụng vốn từ và các khía cạnh liên quan đến từ vựng. Điểm số từ tiêu chí này chiếm 25% tổng điểm bài thi và tập trung vào việc thể hiện khả năng sử dụng từ vựng phong phú, đa dạng và chính xác. Tiêu chí này chia thành 2 tiêu chí nhỏ:

 • Range of vocabulary: Khả năng sử dụng vựng phong phú sẽ giúp bạn đạt điểm tối đa trong phần này. Bao gồm việc sử dụng các từ vựng liên quan đến chủ đề, cách sử dụng các từ đồng nghĩa và trái nghĩa để paraphrase (diễn giải lại) từ vựng trong bài viết.
 • Spelling: Đây là tiêu chí đánh giá về các lỗi chính tả. Việc kiểm tra và rà soát lại bài viết trước khi nộp rất quan trọng để tránh mắc lỗi chính tả và không ảnh hưởng đến điểm số của bạn.

Lexical Resource là một yếu tố quan trọng trong việc đạt điểm cao trong IELTS Writing, vì khả năng sử dụng từ vựng đa dạng và chính xác giúp cho bài viết trở nên sâu sắc và thú vị hơn đối với người đọc.

Tiêu chí chấm IELTS Writing phần Grammatical Range and Accuracy

Tiêu chí chấm IELTS Writing Grammatical Range and Accuracy đánh giá khả năng sử dụng linh hoạt cũng như độ chính xác của cấu trúc ngữ pháp trong bài viết. Đây là một phần quan trọng chiếm 25% tổng điểm số, yêu cầu thí sinh thể hiện sự đa dạng và chính xác trong việc sử dụng cấu trúc ngữ pháp. Cụ thể:

 • Grammatical Range: Bài thi IELTS Writing đòi hỏi thí sinh không chỉ sử dụng các cấu trúc cơ bản mà còn phải vận dụng linh hoạt trong việc sử dụng câu phức, mệnh đề quan hệ và các cấu trúc nhấn mạnh. Điều này thể hiện khả năng sử dụng ngữ pháp một cách hiệu quả trong ngữ cảnh.
 • Grammatical Accuracy: Được đo bằng cách xem xét số lượng và mức độ nghiêm trọng của các lỗi ngữ pháp trong bài viết. Điểm số trong tiêu chí này sẽ bị ảnh hưởng bởi số lỗi và độ phức tạp của lỗi. Lỗi cơ bản như chia sai thì, sai cấu trúc động từ sẽ bị trừ điểm nặng hơn so với các lỗi phức tạp hơn.
 • Punctuation: Việc sử dụng đúng dấu câu có vai trò quan trọng trong việc truyền đạt ý nghĩa của bài viết một cách rõ ràng. Sự thiếu sót trong việc đặt dấu câu hoặc đặt sai dấu có thể gây hiểu nhầm cho người đọc. Điều này cũng sẽ được xem xét trong phần đánh giá Grammatical Range and Accuracy.

Lưu ý về tiêu chí chấm IELTS Writing task 2

Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing task 1 và task 2 đều có 4 tiêu chí. Việc đạt điểm cao trong Writing Task 2 có tác động quan trọng đến tổng điểm Writing. Với trọng số chiếm 2/3 tổng điểm, thành công trong Task 2 có thể giúp bạn nâng cao band điểm tổng thể.

Tuy nhiên, không nên lơ là Task 1 dù bạn tập trung vào Task 2. Sự chênh lệch quá lớn về trình độ giữa hai bài viết có thể khiến bạn bị giảm điểm. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing task 2 khá đơn giản. Mỗi tiêu chí được đánh điểm từ 0 đến 9, và điểm tổng cộng sẽ là trung bình của bốn tiêu chí. Ví dụ, giả sử điểm từng tiêu chí của bạn như sau:

 • Task Achievement: 6.0
 • Coherence and Cohesion: 7.5
 • Lexical Resource: 7.0
 • Grammatical Range and Accuracy: 5.5

Vậy điểm Writing Task 2 của bạn sẽ là (6.0 + 7.5 + 7.0 + 5.5) / 4 = 6.5.

Xem thêm:

Tiêu chí đạt band 5.0 – 8.0 trong thang điểm IELTS Writing

Tiêu chí chấm IELTS Writing đạt band score 5.0

Để đạt điểm 5.0 trong phần thi Writing, bạn cần phải đáp ứng các tiêu chí chấm IELTS Writing cụ thể sau:

Task Response

 • Không hoàn thành yêu cầu. Có thể đi đúng hướng chung nhưng không đề cập đến vấn đề cụ thể trong đề.
 • Có đưa ra được quan điểm nhưng không rõ ràng
 • Phần bài làm có thể không đưa ra phần kết luận
 • Không phát triển được những ý chính trong bài
 • Nêu một số chi tiết không có liên quan đến đề bài

Coherence and Cohesion

 • Bài viết có bố cục thông tin
 • Phần chia đoạn văn còn hạn chế
 • Từ/cụm từ nối nhiều lỗi, không phù hợp khi sử dụng
 • Thường xuyên thiếu đại từ, bị lặp từ

Lexical Resource

 • Vốn từ vựng còn hạn chế
 • Thường xuyên viết sai lỗi chính tả hoặc sai về hình thái từ
 • Thông tin gây ra khó khăn cho việc đọc hiểu bài

Grammatical Range and Accuracy

 • Vốn cấu trúc câu trong bài còn hạn chế
 • Một số cấu trúc câu phức tạp chưa sử dụng thành công
 • Bài làm có nhiều lỗi ngữ pháp
 • Bài làm có nhiều lỗi ngắt nghỉ câu
 • Thông tin gây khó khăn trong việc đọc hiểu bài

Tiêu chí chấm IELTS Writing đạt band score 6.0

Để đạt điểm 6.0 trong phần thi Writing, bạn cần phải đáp ứng các tiêu chí chấm IELTS Writing cụ thể sau:

Task Response

 • Tiếp cận được đề tài và vấn đề đã được đặt ra trong đề bài
 • Có quan điểm được thể hiện một cách rõ ràng
 • Có đưa ra phần kết luận, mặc dù có thể không rõ ràng hoặc trùng lặp
 • Các ý chính được đưa ra phù hợp với đề bài
 • Chưa phát triển được đầy đủ các ý

Coherence and Cohesion

 • Thông tin có bố cục rõ ràng
 • Các đoạn văn được chia logics, dễ hiểu
 • Có sử dụng phương tiện để liên kết hiệu quả. Tuy nhiên, còn mắc một vài lỗi khi nối giữa các câu hoặc trong câu.

Lexical Resource

 • Vốn từ vựng tương đối đa dạng
 • Sử dụng chưa được chính xác một số từ vựng học thuật
 • Bị mắc một số lỗi chính tả, lỗi hình thái của từ
 • Các ý trong bài được diễn đạt rõ ràng

Grammatical Range and Accuracy

 • Trong bài có sử dụng cả cấu trúc câu dạng đơn giản và dạng phức tạp
 • Vẫn còn lỗi ngữ pháp ở một số chỗ
 • Vẫn còn lỗi ngắt nghỉ câu ở một số chỗ
 • Bài viết diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu

Tiêu chí chấm IELTS Writing đạt band score 7.0

Để đạt điểm 7.0 trong phần thi Writing, bạn cần phải đáp ứng các tiêu chí chấm IELTS Writing cụ thể sau:

Task Response

 • Tiếp cận được tất cả vấn đề và câu hỏi của đề bài
 • Bài viết thể hiện được quan điểm rõ ràng và xuyên suốt trong bài. Các ý đều được củng cố trong mỗi đoạn văn được viết
 • Các ý chính được đưa ra phù hợp với đề bài
 • Các ý trong bài đã được phát triển, tuy nhiên đang còn khá chung chung, thiếu tập trung vào lý lẽ, dẫn chứng

Coherence and Cohesion

 • Thông tin có bố cục hợp lý, logics
 • Bài viết chia đoạn tốt
 • Đưa ra được luận điểm chính trong mỗi đoạn văn
 • Có sử dụng được đa dạng các phương tiện liên kết
 • Đang còn dùng chưa chuẩn xác, hoặc lạm dụng một số phương tiện liên kết
 • Đại từ thay thế được sử dụng tốt trong bài

Lexical Resource

 • Có vốn từ vựng đa dạng, sử dụng tương đối chính xác
 • Có sử dụng từ vựng liên quan đến học thuật trong bài
 • Sử dụng từ dụng có phong cách, có khả năng kết hợp được từ ngữ
 • Một vài chỗ lựa chọn từ vựng chưa chính xác hoặc còn lỗi đánh vần.

Grammatical Range and Accuracy

 • Trong bài sử dụng được nhiều câu trúc câu phức tạp
 • Các câu được dùng phần lớn không có lỗi sai
 • Có khả năng kiểm soát tốt ngữ pháp
 • Một vài chỗ còn lỗi về ngắt nghỉ câu và lỗi về ngữ pháp

Tiêu chí chấm IELTS Writing đạt band score 8.0

Để đạt điểm 8.0 trong phần thi Writing, bạn cần phải đáp ứng các tiêu chí chấm IELTS Writing cụ thể sau:

Task Response

 • Tiếp cận tốt và hiệu quả mọi câu hỏi và vấn đề trong đề bài
 • Quan điểm được thể hiện rõ ràng, xuyên suốt trong bài
 • Mỗi đoạn văn đều có các ý củng cố lại
 • Các ý chính trong bài được đưa ra phù hợp
 • Phát triển và mở rộng được các ý

Coherence and Cohesion

 • Bài viết có luận điểm logics và bố cục thông tin rõ ràng
 • Cách chia đoạn tốt, hiệu quả
 • Các phương tiện liên kết và dẫn dắt sử dụng được thuần thục
 • Các đại từ thay thế trong bài được sử dụng hoàn toàn chính xác

Lexical Resource

 • Có vốn từ vựng đa dạng, chính xác
 • Từ ngữ học thuật được sử dụng thành thạo
 • Còn rất ít lỗi sai hình thái từ và lỗi sai ngữ pháp

Grammatical Range and Accuracy

 • Trong bài sử dụng được đa dạng cấu trúc câu phức tạp
 • Hầu hết không có lỗi sai trong các câu

Cách để đạt điểm cao trong tiêu chí chấm IELTS Writing

Cách để đạt điểm cao trong tiêu chí IELTS - Writing
Cách để đạt điểm cao trong tiêu chí IELTS – Writing

Đạt điểm cao tiêu chí chấm IELTS Writing Task Response

Để đạt điểm cao trong tiêu chí Task Response, thí sinh cần thực hiện các điểm sau:

 • Trả lời đầy đủ câu hỏi đề bài: Thí sinh cần đảm bảo rằng câu trả lời của họ tập trung vào toàn bộ yêu cầu của đề bài. Mọi phần của câu hỏi đều cần được đề cập và trả lời trong bài viết.
 • Liên quan chặt chẽ đến đề bài: Câu trả lời cần liên quan trực tiếp đến yêu cầu và quan điểm được đề xuất trong đề bài. Bất kỳ ý nào không liên quan đến đề bài hoặc không ủng hộ quan điểm được yêu cầu sẽ làm mất điểm.
 • Quan điểm rõ ràng và dẫn chứng logic: Thí sinh cần xác định rõ quan điểm của mình (đồng tình hoặc không đồng tình) với quan điểm trong đề bài. Sau đó, họ cần cung cấp dẫn chứng logic để minh chứng cho quan điểm của mình. Việc sử dụng ví dụ cụ thể, dữ liệu, hoặc kinh nghiệm cá nhân là cách tốt để ủng hộ luận điểm.
 • Phân tích chi tiết và đầy đủ: Thí sinh nên phân tích các vấn đề cụ thể hơn thay vì chỉ nêu ra những khía cạnh chung chung. Việc trình bày chi tiết hơn sẽ cho thấy khả năng phân tích và sâu sắc trong tư duy của thí sinh.
 • Kết luận rõ ràng về quan điểm: Cuối bài viết, thí sinh nên tóm tắt lại quan điểm của họ một cách rõ ràng và mạch lạc. Kết luận cần làm nổi bật quan điểm đã được trình bày trong bài viết.
 • Số từ đạt yêu cầu: Thí sinh cần viết đủ số từ tối thiểu yêu cầu cho mỗi phần (150 từ cho Task 1 và 250 từ cho Task 2). Tuy nhiên, việc viết quá dài cũng có thể dẫn đến mất điểm vì tình trạng lan man hoặc lạc đề.

Đạt điểm cao tiêu chí chấm IELTS Writing Coherence and Cohesion

Để đạt điểm cao trong tiêu chí Coherence and Cohesion, thí sinh cần thực hiện các điểm sau:

 • Sắp xếp ý logic: Các ý cần được sắp xếp một cách hợp lý và theo một trình tự logic. Mỗi đoạn nên xoay quanh một ý chính và các ý phụ hỗ trợ.
 • Sử dụng từ nối và cụm từ nối: Sử dụng các từ nối như “however,” “therefore,” “in addition,” và “on the other hand” để tạo sự liên kết giữa các ý. Điều này giúp bài viết trở nên mạch lạc và tránh tình trạng các ý lẻ tẻ không liên quan.
 • Tránh lặp từ và cấu trúc câu: Sử dụng đa dạng từ vựng và cấu trúc câu để tránh lặp từ và tạo sự đa dạng cho bài viết.
 • Chú ý đến dấu câu: Sử dụng đúng dấu câu giúp cho câu chuyện trở nên dễ hiểu và tránh hiểu lầm.
 • Đảm bảo sự liên kết giữa các đoạn: Sử dụng cụm từ chuyển tiếp như “To begin with,” “Furthermore,” “In conclusion,” để giúp người đọc hiểu rõ sự liên kết giữa các đoạn và luồng ý.
 • Kiểm tra mạch lạc tổng thể: Đảm bảo rằng bài viết có mạch lạc và dễ hiểu khi đọc toàn bộ nội dung.

Đạt điểm cao trong tiêu chí chấm IELTS Writing Lexical Resource

Để cải thiện tiêu chí Lexical Resource và đạt điểm cao, bạn có thể thực hiện các điểm sau:

 • Sử dụng vốn từ vựng đa dạng: Sử dụng một loạt từ vựng liên quan đến chủ đề của đề bài. Đừng sử dụng cùng một từ quá nhiều lần mà hãy tìm các từ đồng nghĩa để thay thế.
 • Tránh sử dụng từ ngữ informal: Tránh sử dụng các từ, cụm từ thông tục và thường được dùng trong giao tiếp hằng ngày.
 • Sử dụng từ đồng nghĩa và trái nghĩa: Biết cách sử dụng các từ có nghĩa tương tự hoặc trái ngược để thể hiện sự đa dạng và linh hoạt trong từ vựng.
 • Kiểm tra lỗi chính tả: Rà soát lại bài viết trước khi nộp để tránh lỗi chính tả. Một lỗi nhỏ trong bài cũng có thể làm ảnh hưởng đến điểm số của bạn.
 • Sử dụng collocations (kết hợp từ) chính xác: Sử dụng các cụm từ thường đi kèm với nhau một cách chính xác và tự nhiên.

Đạt điểm cao tiêu chí chấm IELTS Writing Grammatical Range and Accuracy

Để đạt điểm cao cho tiêu chí chấm IELTS Writing Grammatical Range and Accuracy. Bạn cần:

 • Sử dụng đúng các thì và ngữ cảnh đề bài: Áp dụng các thì phù hợp với ngữ cảnh và thời điểm trong đề bài.
 • Sắp xếp trật tự câu hợp lý: Bài viết cần có một luồng logic, giúp người đọc dễ dàng theo dõi ý nghĩa.
 • Sử dụng đúng các dấu câu: Đặt dấu câu đúng chỗ, tránh việc dùng dấu sai gây hiểu nhầm.
 • Tránh lỗi ngữ pháp cơ bản: Hạn chế mắc các lỗi cơ bản như chia sai thì, động từ sai cấu trúc.
 • Sử dụng cấu trúc ngữ pháp linh hoạt: Không chỉ tập trung vào việc sử dụng nhiều cấu trúc mà còn phải đảm bảo độ chính xác.
 • Kiểm tra và sửa lỗi: Dành thời gian để kiểm tra và sửa lỗi ngữ pháp trước khi nộp bài.

Như vậy, để đạt điểm cao trong tiêu chí chấm IELTS Writing Grammatical Range and Accuracy, thí sinh cần thể hiện khả năng sử dụng đa dạng cấu trúc ngữ pháp cùng với sự chính xác và cẩn trọng trong việc sử dụng ngữ pháp.

Những câu hỏi thường gặp về tiêu chí chấm IELTS Writing

Những câu hỏi thường gặp về tiêu chí chấm IELTS Writing - TDP IELTS
Những câu hỏi thường gặp về tiêu chí chấm IELTS Writing – TDP IELTS

Tiêu chí chấm IELTS Writing nào quan trọng nhất?

Mỗi tiêu chí của phần thi Writing đều có vai trò quan trọng trong việc đánh giá bài viết của bạn và ảnh hưởng đến tổng số điểm. Tuy nhiên, không có tiêu chí nào được coi là quan trọng hơn tiêu chí khác. Việc đạt điểm cao trong phần thi Writing đòi hỏi bạn cần cân nhắc và chú trọng đến tất cả các tiêu chí một cách cân đối.

Trong phần thi Writing có đáp án đúng/sai không?

Trong phần thi này, không có khái niệm đáp án đúng hoặc đáp án sai như trong phần thi Multiple Choice hoặc True/False. Thí sinh sẽ được yêu cầu viết một bài luận, một đoạn văn dựa trên một chủ đề cụ thể. Không có một câu trả lời duy nhất hoặc chuẩn để được xem là đúng.

Giám khảo sẽ không đánh giá nội dung hoặc chất lượng ý tưởng mà bạn đưa ra. Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào khả năng của bạn sử dụng tiếng Anh để thể hiện ý kiến, tri thức và cách bạn tổ chức thông tin trong bài viết.

Phần task 1 trong writing cần phân tích toàn bộ số liệu không?

Phần Task 1 trong bài thi Writing của IELTS không yêu cầu bạn phải phân tích toàn bộ số liệu. Thay vào đó, mấu chốt của Task 1 là tập trung vào việc tóm tắt dữ liệu và tạo ra sự hiểu biết về xu hướng chính hoặc điểm nổi bật từ số liệu có sẵn.

Trong phần này, bạn không cần phải phân tích tất cả các con số hoặc chi tiết trong bảng hoặc biểu đồ. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc làm rõ các xu hướng chính, sự thay đổi đáng chú ý hoặc mối quan hệ giữa các dữ liệu. Điều này giúp bạn tạo ra một tóm tắt ngắn gọn và có ý nghĩa về thông tin chính trong dữ liệu.

Nếu bạn cố gắng phân tích toàn bộ dữ liệu, có thể dẫn đến việc lạc đề hoặc không thể hoàn thành bài viết trong thời lượng giới hạn. Do đó, hãy tập trung vào việc làm rõ các điểm quan trọng nhất trong số liệu để tạo ra một tóm tắt súc tích và có logic.

Phần task 2 trong Writing đưa nhiều ý kiến cá nhân có tốt không?

Trong phần Task 2 của bài thi Writing IELTS, đưa quá nhiều ý kiến cá nhân không được khuyến khích. Một bài viết tốt nên tập trung vào việc trình bày quan điểm và ý kiến phản ánh sự chấp nhận bởi số đông, thay vì tập trung quá nhiều vào quan điểm cá nhân.

Bài viết trong Task 2 cần mang tính khách quan và không thiên vị. Nếu bạn đưa quá nhiều ý kiến cá nhân, bài viết có thể trở nên chủ quan hơn là khách quan. Thay vào đó, bạn nên giới hạn việc đưa ra 1-2 ý kiến cá nhân, và sử dụng chúng để hỗ trợ hoặc minh họa quan điểm chung của bài viết.

Sử dụng nhiều cấu trúc, từ vựng hay trong bài writing được điểm cao không?

Sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp và từ vựng phong phú, cùng với khả năng diễn đạt logic và rõ ràng, là một yếu tố quan trọng để đạt điểm cao trong phần thi Writing của IELTS. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điều để đảm bảo sự hiệu quả của việc sử dụng cấu trúc và từ vựng:

 • Không nên sử dụng những từ mang tính tuyệt đối như “All”, “Always”, “Every”, “No”, “None”, vì điều này có thể làm bài viết trở nên chủ quan. Thay vào đó, sử dụng những từ giảm độ chắc chắn như “will”, “may”, “can”, “might”, để tạo sự mềm dẻo và tránh nhận định quá tuyệt đối.
 • Cẩn thận để không mắc lỗi sai về số ít và số nhiều trong việc sử dụng danh từ và động từ. Việc này giúp bài viết trở nên chính xác và chuyên nghiệp.
 • Sử dụng một loạt cấu trúc ngữ pháp khác nhau và từ vựng phong phú giúp thể hiện khả năng linh hoạt trong việc sử dụng ngôn ngữ. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ cách sử dụng các cấu trúc và từ vựng này trong ngữ cảnh thích hợp.
 • Bất kỳ bài viết nào cũng cần diễn đạt logic và rõ ràng. Ý của bạn nên được trình bày một cách có logic và dễ hiểu cho người đọc.

Có nên học thuộc câu trả lời cho task 1 và task 2 phần thi Writing?

Không nên học thuộc câu trả lời cho Task 1 và Task 2 trong phần thi Writing của IELTS. Vì:

 • Xác suất để các đề thi IELTS Writing Task 1 và Task 2 lặp lại là rất thấp. Thậm chí, mỗi năm có thể sẽ có bổ sung thêm những dạng đề mới. Dù bạn học tủ hàng trăm bài mẫu, khả năng chúng lặp lại vẫn rất thấp, và việc học thuộc không giúp bạn chuẩn bị tốt cho sự đa dạng của các đề thi.
 • Học thuộc câu trả lời có thể khiến bạn trở nên lười suy nghĩ. Khi gặp phải một dạng bài mới hoặc một yêu cầu khác, bạn có thể gặp khó khăn trong việc tự mình xây dựng ý kiến và viết bài.
 • Các giám khảo thường có khả năng nhận ra khi bài viết được học thuộc. Nếu bài viết của bạn mang tính chất học thuộc, khả năng đạt điểm cao sẽ bị ảnh hưởng.

Thay vì học thuộc, hãy tập trung vào việc hiểu rõ cách cấu trúc và viết bài cho các dạng đề khác nhau. Học cách xây dựng dàn ý, phân tích thông tin, và biểu đạt ý kiến một cách rõ ràng và logic. Việc này sẽ giúp bạn tự tin và linh hoạt trong việc viết bài trong bất kỳ tình huống nào.

Kết luận

Trên đây là nội dung tổng hợp chi tiết về các tiêu chí chấm IELTS Writing và cách đạt điểm cao cho từng tiêu chí. Hy vọng, với những thông tin do bài viết cung cấp, sẽ giúp bạn tìm ra được phương pháp học tập và ôn luyện phù hợp.

Nếu đang gặp khó khăn với bài thi Writing hoặc các bài thi khác trong IELTS. Bạn có thể tham khảo các khóa học và tài liệu ôn tập tại TDP IELTS. Để biết thêm thông tin chi tiết về trung tâm cũng như khóa học cụ thể, bạn có thể truy cập vào TDP Facebook nhé!

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY