Cách làm dạng map IELTS Writing chi tiết nhất năm 2023 - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Cách làm dạng map IELTS Writing chi tiết nhất năm 2023

Map IELTS là một dạng bài khá khó trong phần Writing của bài thi IELTS. Để đảm bảo đạt điểm cao, bạn cần phải vượt qua phần thi này. Bài viết dưới đây là cách làm chi tiết của dạng bài này, bạn có thể tham khảo để có một chiến lược ôn luyện hiệu quả nhất nhé!

Khám phá các khóa học về IELTS Cấp tốcIELTS Định cư qua link. Và đăng ký thi thử miễn miễn phí cùng các Cựu giám khảo IELTS bằng cách điền form:

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ TEST IELTS MIỄN PHÍ CÙNG CỰU GIÁM KHẢO IELTS

Dạng map IELTS trong phần thi Writing là gì?

Dạng map IELTS trong phần thi Writing là gì - TDP IELTS
Dạng map IELTS trong phần thi Writing là gì – TDP IELTS

Dạng bài map IELTS Writing yêu cầu thí sinh miêu tả và so sánh sự thay đổi, phát triển của một khu vực hoặc địa điểm cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, trong dạng bài này, bạn sẽ nhận được ít nhất một bản đồ hoặc nhiều bản đồ để mô tả.

Bài viết này cần trả lời đầy đủ và chính xác các yêu cầu của đề bài, sử dụng từ vựng phong phú và đa dạng, kiểm soát tốt về ngữ pháp và tạo sự mạch lạc và liên kết trong cách trình bày thông tin. Cụ thể, dạng bài map IELTS có thể chia thành hai loại chính:

 • Dạng chỉ có một bản đồ (Single Map): Trong loại map IELTS này, bạn sẽ nhận được một bản đồ hiển thị một khu vực cụ thể vào một thời điểm cụ thể (có thể là hiện tại). Bài viết yêu cầu bạn mô tả các đặc điểm quan trọng trên bản đồ đó, như các cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng giao thông và các yếu tố tự nhiên.
 • Dạng nhiều bản đồ (Multiple Maps): Loại map IELTS yêu cầu bạn miêu tả và so sánh sự thay đổi của một khu vực hoặc địa điểm qua nhiều bản đồ ở các thời điểm khác nhau (có thể là quá khứ và hiện tại, hoặc quá khứ và tương lai). Bạn cần mô tả các điểm chính và cả những sự khác biệt trong sự phát triển của khu vực.

Để đạt điểm cao trong dạng bài IELTS map task 1, bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:

 • Task Achievement (Trả lời đúng trọng tâm của đề bài): Đảm bảo rằng bạn trả lời đầy đủ và chính xác yêu cầu của đề bài. Miêu tả các thay đổi và sự phát triển theo thời gian.
 • Lexical Resource (Từ vựng): Sử dụng từ vựng phong phú, chính xác và đa dạng để miêu tả các yếu tố trên bản đồ. Tránh lặp từ và cố gắng sử dụng từ ngữ phù hợp với ngữ cảnh.
 • Grammatical Range And Accuracy (Tính đa dạng và chính xác về ngữ pháp): Sử dụng đa dạng cấu trúc câu và ngữ pháp đúng để biểu đạt ý của bạn một cách rõ ràng và logic.
 • Coherence And Cohesion (Tính mạch lạc và liên kết): Xây dựng mạch lạc trong cách trình bày thông tin. Sử dụng các từ nối và cụm từ liên kết để tạo sự mạch lạc giữa các ý và câu trong bài viết.

Khi làm bài IELTS map Writing, hãy lập dàn ý rõ ràng trước khi bắt đầu viết để bạn có kế hoạch cụ thể về cách trình bày thông tin trong bài viết của mình. Lưu ý thời gian và cố gắng duy trì tính logic và mạch lạc trong bài viết của bạn.

Xem thêm:

Cấu trúc của một bài viết dạng map IELTS như thế nào?

Bài viết map IELTS sẽ bao gồm 4 phần chính:

 • Introduction (Phần Mở Bài): Trình bày ngắn gọn chủ đề của bản đồ và khoảng thời gian mà bạn sẽ miêu tả. Sử dụng các biểu thức paraphrase để thay đổi câu hỏi đề bài và đưa ra đề cương tổng quan cho bài viết.
 • Overview (Phần Tổng Quan): Đưa ra cái nhìn tổng quan về các thay đổi chính, không đi vào chi tiết. Miêu tả sự thay đổi lớn nhất và sự khác biệt đáng chú ý giữa các bản đồ.
 • Detail 1 (Phần Chi Tiết 1): Miêu tả chi tiết về sự thay đổi trong bản đồ đầu tiên. Nhóm thông tin theo thời gian hoặc khu vực và đưa ra các chi tiết quan trọng nhất về sự thay đổi.
 • Detail 2 (Phần Chi Tiết 2): Miêu tả chi tiết về sự thay đổi trong bản đồ thứ hai. Tương tự như phần Detail 1, nhóm thông tin theo thời gian hoặc khu vực và trình bày các thông tin quan trọng.

Trong các phần Detail 1 và Detail 2 của bài viết map IELTS, bạn cần thể hiện sự sắp xếp logic của thông tin, từ đó giúp người đọc dễ dàng theo dõi cách thay đổi diễn ra. Cấu trúc ngữ pháp và sử dụng từ vựng cần chính xác và đa dạng để truyền đạt ý một cách rõ ràng.

Các dạng bài của map IELTS trong phần Writing

Có hai dạng bài chính bao gồm dạng 1 map và dạng nhiều map. Cụ thể:

Dạng bài 1 map IELTS (1 bản đồ)

Dạng 1 map IELTS có thời gian

Mặc dù chỉ có một bản đồ, nhưng các thay đổi theo thời gian và vị trí vẫn được biểu thị bằng cách sử dụng màu sắc hoặc biểu tượng. Và người viết cần phân tích và nêu rõ những thay đổi này. Đây cũng là một dạng bài viết Map IELTS Task 1 hiếm gặp. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với các dạng bài này trong trường hợp chúng xuất hiện trong kỳ thi thực tế.

Dạng 1 map IELTS không có thời gian

Dạng 1 map không có thời gian yêu cầu thí sinh cần mô tả, phân biệt và so sánh các yếu tố hoặc đối tượng có trong bản đồ. Mặc dù loại bài viết này ít phổ biến và hiếm gặp, nhưng không có nghĩa là thí sinh không cần chuẩn bị cho trường hợp gặp phải dạng bài này trong kỳ thi.

Dạng bài nhiều map IELTS (nhiều bản đồ)

Dạng 2 map IELTS trong quá khứ

Đề bài yêu cầu bạn phân tích hai bản đồ ở hai thời điểm khác nhau trong quá khứ. Để mô tả sự thay đổi của khu vực, bạn cần sử dụng một cách mượt mà sự kết hợp giữa Quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense) và Quá khứ đơn (Simple Past). Khi tham chiếu đến thời điểm trong quá khứ, bạn cần sử dụng Quá khứ hoàn thành và Quá khứ đơn để tường thuật các biến đổi trên bản đồ.

Dạng 1 map quá khứ, 1 map hiện tại

Đề bài cung cấp 2 biểu đồ ở 2 mốc thời gian khác nhau – một ở quá khứ và một ở hiện tại. Trong phần mô tả bản đồ quá khứ, người viết cần sử dụng thì Quá khứ đơn để diễn tả các sự kiện và tình hình đã xảy ra trong quá khứ. Trong phần mô tả bản đồ hiện tại, thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect Tense) sẽ được sử dụng để thể hiện những thay đổi và tình hình hiện tại dựa trên sự phát triển từ quá khứ.

Dạng 1 map hiện tại, 1 map tương lai

Đề bài cung cấp 2 bản đồ ở hai mốc thời gian khác nhau – một ở hiện tại và một ở tương lai. Trong phần mô tả bản đồ hiện tại, người viết nên sử dụng Thì hiện tại đơn (Simple Present) để miêu tả tình hình thực tế. Trong phần mô tả bản đồ tương lai, cần sử dụng Thì tương lai đơn (Simple Future Tense) hoặc các cấu trúc diễn tả đề xuất và kế hoạch để trình bày những dự định cho tương lai.

Các bước để viết bài map IELTS hoàn chỉnh

Các bước để viết bài map IELTS hoàn chỉnh - TDP IELTS
Các bước để viết bài map IELTS hoàn chỉnh – TDP IELTS

Dưới đây là cách viết map IELTS mà bạn có thể tham khảo:

Bước 1: Phân tích đề bài

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là phân tích đề bài một cách cụ thể. Điều này giúp bạn hiểu rõ nhiệm vụ cụ thể mà đề bài yêu cầu và xây dựng cấu trúc bài viết một cách logic và hợp lý. Khi phân tích đề bài, bạn có thể chú ý vào ba yếu tố chính sau:

 • Mô tả ngắn gọn về bản đồ: Xác định loại bản đồ mà đề bài đưa ra (có thời gian, không thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai). Điều này giúp bạn biết được liệu bạn cần tập trung vào việc so sánh thay đổi theo thời gian hay mô tả các điểm khác biệt trong bản đồ.
 • Hướng dẫn cách làm và yêu cầu của đề bài: Đọc kỹ các chỉ dẫn và yêu cầu trong đề bài. Điều này giúp bạn biết cụ thể nhiệm vụ mà bạn cần thực hiện, ví dụ như mô tả sự thay đổi chung, so sánh các điểm khác nhau, hay đề xuất các phát triển tương lai.
 • Hình ảnh bản đồ: Xem xét hình ảnh của bản đồ để hiểu rõ cấu trúc và nội dung của nó. Xác định các đặc điểm chính, các điểm thay đổi quan trọng, và sự khác biệt giữa các phần trong bản đồ.

Chính thông qua việc phân tích này, bạn sẽ xác định rõ loại bài viết mà đề bài yêu cầu và điều này sẽ giúp bạn xây dựng một cấu trúc bài viết mạch lạc và thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Bước 2: Xác định những điểm chính quan trọng

Để xác định các đặc điểm chính một cách dễ dàng, bạn có thể sử dụng những câu hỏi sau đây:

 • Trong đề, các mốc thời gian ở thời điểm nào? Xác định thời điểm của các bản đồ, ví dụ như quá khứ, hiện tại và tương lai. Điều này giúp bạn biết cần sử dụng thì nào trong bài viết.
 • Điểm khác biệt nổi bật giữa các bản đồ là gì? Tìm ra những sự thay đổi nổi bật nhất giữa các bản đồ, chẳng hạn như các vị trí, đặc điểm bị thay đổi, biến mất hoặc xuất hiện. Đây chính là những đặc điểm quan trọng trong bản đồ.
 • Có đặc điểm nào duy trì trong thời gian được đề cập không? Ngoài việc tập trung vào sự thay đổi, bạn cũng nên xác định những đặc điểm nào duy trì nguyên vẹn qua thời gian hoặc trong khoảng thời gian mà đề bài đưa ra.

Dựa vào việc lựa chọn những đặc điểm quan trọng này, bạn có thể tiến hành xây dựng cấu trúc bài viết dựa trên cấu trúc dạng bài map IELTS mà bạn đã thực hiện trong bước 1. Chú ý rằng việc tập trung vào những điểm quan trọng và sự thay đổi nổi bật sẽ giúp bài viết của bạn trở nên logic và hiệu quả.

Bước 3: Viết mở bài

Phần mở bài (Introduction) là phần quan trọng giúp bạn bắt đầu bài viết một cách mạch lạc và tạo dựng được ý đồ của mình. Cách tốt nhất là sử dụng kỹ năng paraphrase câu hỏi, thay đổi cấu trúc câu và sử dụng từ đồng nghĩa để trình bày ý của bạn. Hãy nhớ rằng, phần mở bài không cần phải chứa quá nhiều thông tin, mục tiêu chính là diễn đạt ý của đề bài một cách đơn giản.

Dưới đây là hai lời khuyên bạn có thể áp dụng:

 • Sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, các dạng khác của từ:Lời khuyên này phù hợp với những bạn có vốn từ vựng tốt và khả năng sử dụng từ linh hoạt. Trong quá trình học, bạn nên luôn tập trung nâng cao vốn từ vựng và luyện tập sử dụng từ mới một cách tự nhiên và linh hoạt.

Thay đổi cấu trúc câu nhưng không làm thay đổi nghĩa: Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng các cấu trúc câu như câu bị động & câu chủ động, sử dụng chủ ngữ giả (It is + adj/V + to + V), hoặc sử dụng mẫu câu có ý nghĩa tương tự.

Ví dụ:

 • The maps + V + how changed + Time = The maps + V + the changes of + [Địa điểm] + Time.
 • Hãy sử dụng các mệnh đề quan hệ hoặc linking words như “Even though,” “In spite of,” “Because,” “However,” để làm cho mở bài thêm linh hoạt và thú vị.

Dựa vào lời khuyên này, bạn có thể viết phần mở bài một cách sáng tạo và ấn tượng, từ đó khơi dậy sự quan tâm của người đọc đối với nội dung chính của bài viết.

Bước 4: Viết tổng quan

Phần tổng quan (Overview) có vai trò quan trọng trong bài viết. Giúp người đọc hiểu được những sự thay đổi chung trên bản đồ một cách tổng quan và logic. Trong phần này, bạn nên tập trung diễn tả những sự thay đổi chung mà không cần đề cập quá chi tiết. Thường, sự thay đổi chung có thể liên quan đến toàn cảnh, ví dụ như sự phát triển từ làng quê thành thành phố.

Lưu ý rằng, bạn không cần sử dụng từ vựng hay cấu trúc quá phức tạp ở phần này. Quan trọng nhất là sử dụng thì và động từ một cách chính xác để diễn tả sự thay đổi chung. Dưới đây là một số cách diễn đạt trong phần tổng quan:

 • S + V + Sự thay đổi [major changes/ striking transformations/ a significant modernization/ remarkable developments/].
 • Most noticeably, S + V → chỉ sự thay đổi nổi bật nhất.

Khi viết phần tổng quan, hãy tập trung vào việc nêu ra những điểm nổi bật về sự thay đổi chung theo thời gian. Ví dụ như sự thay đổi trong quy hoạch đô thị, cấu trúc thành phố, hoặc những điểm khác biệt đáng chú ý giữa hai bản đồ. Hãy nhớ rằng phần tổng quan chỉ cần tóm tắt một cách đơn giản, không cần đi vào chi tiết sâu hơn, bởi đó là nhiệm vụ của phần thân bài (Body).

Bước 5: Viết các đoạn mô tả chi tiết (Body)

Phần thân bài (Body) trong bài viết IELTS Writing Task 1 thường được chia thành hai đoạn. Mỗi đoạn sẽ tập trung vào mô tả chi tiết về những sự thay đổi, sự biến đổi trong bản đồ dựa trên câu hỏi và yêu cầu của đề bài. Khi viết phần Body, hãy thực hiện các bước sau:

 • Đặt các câu hỏi để đi vào chi tiết: Sự thay đổi nào dễ nhận thấy nhất? Có sự vật nào biến mất, nâng cấp hoặc thêm vào không? Có sự vật nào vẫn giữ nguyên trong khoảng thời gian đã cho không?
 • Mô tả sự thay đổi: Xác định địa điểm mà bạn đang mô tả. Cho biết địa điểm đó nằm ở đâu trên bản đồ. Và trình bày cụ thể về sự thay đổi, sự biến đổi tại địa điểm đó.

Lưu ý rằng, mỗi đoạn trong phần Body cần tập trung vào việc mô tả chi tiết sự thay đổi tại từng địa điểm hoặc trong từng khoảng thời gian đã cho. Sử dụng từ ngữ uyển chuyển, mô tả chi tiết và kết nối câu để giúp bài viết trở nên mạch lạc và logic.

Xem thêm:

Lộ trình hoàn thiện cách viết dạng bài map IELTS

Lộ trình hoàn thiện cách viết dạng bài map IELTS - TDP IELTS
Lộ trình hoàn thiện cách viết dạng bài map IELTS – TDP IELTS

Để hoàn thiện cách viết IELTS Writing maps, bạn có thể tham khảo lộ trình 5 bước dưới đây.

Bước 1: Xây dựng vốn từ vựng

Để đối phó với bài viết mô tả biểu đồ dạng map IELTS phức tạp, hướng dẫn từ Viettop khuyên rằng bạn cần chia từ vựng thành hai nhóm chính:

 • Nhóm từ vựng chỉ vị trí: Nhóm này bao gồm các từ vựng liên quan đến việc mô tả vị trí chính xác của các yếu tố trong biểu đồ. Điều này giúp bạn truyền đạt thông tin chi tiết về vị trí của các đối tượng trong cửa hàng.
 • Nhóm từ vựng chỉ hướng: Loại từ vựng này giúp bạn xác định chính xác hướng của các yếu tố trong biểu đồ. Ngoài việc giúp bạn mô tả được phương hướng, từ vựng này còn hỗ trợ bạn trong việc diễn tả những thay đổi, sự chuyển đổi trong biểu đồ.

Việc hiểu và sử dụng chính xác nhóm từ vựng chỉ vị trí và chỉ hướng này sẽ giúp bạn tạo ra một bài viết mô tả biểu đồ map IELTS một cách tự tin và đầy đủ thông tin.

Bước 2: Nắm vững về các kiến thức ngữ pháp

Không chỉ cần chú ý đến từ vựng, mà còn phải đặc biệt quan tâm đến kiến thức ngữ pháp để đảm bảo bạn có thể ghi điểm tối đa ở phần map IELTS Task 1. Đặc biệt, đối với các loại bài có hai hoặc nhiều biểu đồ liên quan, việc nắm vững ngữ pháp là điều quan trọng để bạn có thể sử dụng một cách chính xác và phù hợp với ngữ cảnh mà đề bài đưa ra.

Bước 3: Nắm rõ về cấu trúc bài viết

Phần Giới thiệu ( phần Introduction):

 • Sử dụng một câu để khai báo cho bài viết bằng cách thay đổi cách diễn đạt nội dung của đề bài. Tuy nhiên, cần tránh việc sao chép toàn bộ đề bài ban đầu.

Phần Tổng quan (Overview):

 • Quan trọng vài câu mô tả tổng quan bài viết, tập trung vào những biến đổi chính có thể xuất hiện trong biểu đồ. Cần tránh việc viết quá dài hoặc không viết gì, vì có thể dẫn đến mất điểm.

Phần Thân bài (Body): Đối với những bài có hai biểu đồ liên quan đến thời gian:

 • Thân bài 1: Trình bày chi tiết về biểu đồ 1. Thường viết ở thì quá khứ do sự kiện đã diễn ra. Tuy nhiên, trong một số tình huống, việc viết ở thì hiện tại cũng có thể thích hợp để so sánh với dự án trong tương lai.
 • Thân bài 2: Trình bày chi tiết về biểu đồ 2. Có thể viết ở thì quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Luôn luôn so sánh sự thay đổi của biểu đồ 2 với biểu đồ 1 để làm nổi bật sự phát triển và biến đổi.

Với cách cấu trúc bài viết này, bạn sẽ có một bố cục rõ ràng và hiệu quả cho bài mô tả biểu đồ trong IELTS Writing Task 1.

Bước 4: Học từ các bài mẫu

Sử dụng bài mẫu từ các bài thi map IELTS trước đây là một phương pháp rất đáng tin cậy để nâng cao kỹ năng viết. Những bài mẫu này không chỉ giúp bạn nắm vững cấu trúc và phong cách viết IELTS mà còn giúp bạn tiếp xúc với các từ vựng và ngữ pháp phổ biến.

 • Đa dạng nguồn thông tin: Bài mẫu từ các đề thi IELTS cũ cung cấp cho bạn một lượng thông tin đa dạng và phong phú. Điều này giúp bạn tiếp cận với các tình huống và chủ đề khác nhau, từ đó thu nạp thêm từ vựng và ngữ pháp một cách tự nhiên và hiệu quả.
 • Có từ vựng và ngữ pháp mới: Trong quá trình học từ các bài mẫu, hãy chú ý ghi chép những từ vựng mới, cấu trúc ngữ pháp hay cách diễn đạt đặc biệt. Điều này giúp bạn dần dần xây dựng một nguồn từ vựng và kiến thức ngữ pháp đa dạng, sẵn sàng để áp dụng vào bài viết của bạn.
 • Học cách dẫn dắt ý: Không chỉ tập trung vào từ vựng và ngữ pháp, bạn cũng nên chú ý đến cách các bài mẫu dẫn dắt ý và xây dựng logic trong bài viết. Điều này giúp bạn hiểu cách triển khai ý tưởng một cách mạch lạc và thuyết phục.

Với việc học từ bài mẫu của các đề thi IELTS cũ, bạn có thể đạt được sự cải thiện rõ rệt trong việc sử dụng từ vựng, ngữ pháp và phong cách viết đúng đắn, giúp bạn tự tin hơn khi viết bài thi IELTS.

Bước 5: Thực hành viết bài và tự cải thiện

Để cải thiện khả năng viết và làm bài dạng map IELTS, bạn cần phải thực hành để cải thiện từng ngày.

 • Lập kế hoạch học IELTS hiệu quả: Tạo một thời gian biểu học IELTS phù hợp với nhu cầu của bạn. Tích hợp việc học từ vựng, ngữ pháp và thực hành viết vào kế hoạch học của bạn để đảm bảo sự tiến bộ liên tục.
 • Luyện tập viết và áp dụng kiến thức: Dành thời gian để luyện tập viết bài và sử dụng kiến thức đã học. Hãy thường xuyên áp dụng từ vựng và ngữ pháp vào việc viết thực tế để ghi nhớ lâu hơn. Học bằng cách viết giúp bạn củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng viết một cách tự tin.

Không cần quá khắt khe trong quá trình luyện tập. Hãy học cách sửa đổi, rút kinh nghiệm từ các lần viết trước. Điều này là nền tảng để bạn nâng cao band điểm nhanh chóng.

Những lỗi thường gặp khi viết bài dạng bài map IELTS

Dưới đây là một số lỗi thường gặp khi viết bài dạng map IELTS:

 • Lỗi về Mạo Từ: Sự nhầm lẫn giữa mạo từ “the” và “a” dẫn đến sai lỗi ngữ pháp. Khi viết, cần phân biệt rõ giữa việc sử dụng mạo từ xác định “the” cho những địa điểm đã xuất hiện ở bản đồ đầu tiên, và sử dụng mạo từ “a” cho những địa điểm mới xuất hiện ở biểu đồ sau, nếu là danh từ số ít, hoặc thêm ‘s/es’ nếu là danh từ số nhiều.
 • Lỗi về Thì và Ngữ Pháp: Sự lẫn lộn giữa các thời điểm khiến người viết mắc lỗi ngữ pháp. Cần nắm chắc việc sử dụng thì đúng cho mỗi biểu đồ.
 • Lỗi về Giới Từ: Cần đảm bảo sử dụng đúng giới từ cho các cụm từ có nghĩa tương tự nhau như “to make way for” và “to give way to”.
 • Lỗi về Vị Trí: Sự nhầm lẫn giữa “in the corner” và “at the corner” cũng thường xuyên xảy ra. “In the corner” dùng để mô tả vị trí của một địa điểm trong tòa nhà hoặc khu vực nào đó.

Lời kết

Trên đây là thông tin chi tiết về dạng bài map IELTS trong phần thi Writing. Cũng như cách viết dạng bài này và cách cải thiện khả năng viết bài. Bạn có thể tham khảo lộ trình của bài viết để nâng cao điểm số của mình.

Nếu bạn đang quan tâm đến các khóa học về IELTS, hãy tìm hiểu thêm tại TDP IELTS nhé! Đây là trung tâm có đầu ra tốt và có đội ngũ giảng viên chất lượng. Để biết thêm thông tin về trung tâm và các khóa học, bạn hãy truy cập vào TDP Facebook.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY