Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất 2023 - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất 2023

Ngày Của Mẹ là dịp để chúng ta thể hiện tình cảm và tri ân đến những người Mẹ thân yêu của mình. Hãy để bài viết lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh truyền tải tình yêu và sự biết ơn của bạn đến người Mẹ của mình nhé.

Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất 2023
Lời chúc mừng ngày của Mẹ bằng tiếng Anh

Dưới đây là những lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất được TDP IELTS cập nhật mới nhất, giúp bạn dễ dàng chọn lựa và gửi đến mẹ của mình trong ngày đặc biệt này.

Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh

Không gì có thể so sánh được với những Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh mà bạn có thể trao gửi đến người mẹ thân yêu của mình vào dịp này. Hãy cùng điểm qua các Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh tiêu biểu nhé!

 • Happy Mother’s Day! May your day be filled with love, joy, and laughter. – (Chúc mừng Ngày Của Mẹ! Chúc một ngày của Mẹ được tràn đầy tình yêu, niềm vui và tiếng cười).
 • Thank you for being the best mom in the world. I love you more than words can express. – (Cảm ơn Mẹ đã là người Mẹ tốt nhất thế giới. Con yêu bạn hơn cả những lời nói có thể diễn tả).
 • Happy Mother’s Day to the most amazing mom in the universe. You are my hero. – (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người mẹ tuyệt vời nhất trong vũ trụ. Bạn là người hùng của tôi).
 • You are the sunshine that lights up my life. Happy Mother’s Day! – (Mẹ là ánh nắng chiếu sáng cuộc đời Con. Chúc mừng Ngày Của Mẹ!)
 • You are my rock, my mentor, and my best friend. Happy Mother’s Day to the most amazing person I know. (Mẹ là người đồng hành, người thầy và người bạn thân nhất của con. Chúc mừng Ngày Của Mẹ tới người tuyệt vời nhất mà con biết).
 • Thank you for being my guiding light and my inspiration. Happy Mother’s Day! (Cảm ơn Mẹ đã là ngọn đèn chỉ đường và là nguồn cảm hứng của con. Chúc mừng Ngày Của Mẹ!)
 • You are the embodiment of grace, beauty, and strength. Happy Mother’s Day to the most amazing woman I know.- (Mẹ là sự hiện thân của sự duyên dáng, vẻ đẹp và sức mạnh. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi biết).
 • Thank you for always being there for me and for loving me unconditionally. Happy Mother’s Day! – (Cảm ơn bạn đã luôn ở bên cạnh Con và yêu tôi vô điều kiện. Chúc mừng Ngày Của Mẹ!)
 • Happy Mother’s Day to the person who has made the biggest impact on my life. I love you more than words can say.- (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã để lại ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc đời con. Con yêu Mẹ hơn cả những lời nói có thể diễn tả).
 • Happy Mother’s Day to the woman who has always been my biggest supporter and cheerleader. I am grateful for everything you have done for me. – (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người phụ nữ luôn là người ủng hộ và cổ vũ lớn nhất của con. Con rất biết ơn mọi điều Mẹ đã làm cho con).
Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất 2023
Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất 2023

Xem thêm:

80+ short caption for Instagram
Caption tiếng Anh về tình yêu mới nhất
Tổng hợp caption tiếng Anh hay và ý nghĩa
Những lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh hay nhất

 • Thank you for always putting your family first and for making our house a home. Happy Mother’s Day! – (Cảm ơn Mẹ  đã luôn đặt gia đình lên hàng đầu và tạo nên một ngôi nhà ấm áp cho chúng con. Chúc mừng Ngày Của Mẹ!)
 • Happy Mother’s Day to the woman who has taught me the true meaning of love, sacrifice, and dedication. You are an inspiration to us all. – (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người phụ nữ đã dạy cho tôi ý nghĩa thực sự của tình yêu, sự hy sinh và tận tụy. Mẹ là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta).
 • You are the heart and soul of our family. Happy Mother’s Day to the person who makes our lives complete. – (Mẹ là trái tim và linh hồn của gia đình mình. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã làm cuộc sống của chúng con trọn vẹn hơn).
 • Thank you for being the constant in my life and for always believing in me. Happy Mother’s Day! – (Cảm ơn Mẹ đã luôn kiên định trong cuộc sống của con và luôn tin tưởng vào tôi. Chúc mừng Ngày Của Mẹ!)
 • Happy Mother’s Day to the person who has shown me unconditional love and unwavering support. You are my rock. – (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã cho con tình yêu vô điều kiện và sự ủng hộ không dời. Mẹ là bạn đồng hành của con.)
 • You are the reason for my success and the source of my happiness. Happy Mother’s Day to the most amazing mom in the world. – (Mẹ là nguyên nhân  sự thành công của con và nguồn hạnh phúc của con. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này.)
 • Happy Mother’s Day to the woman who has taught me the importance of kindness, compassion, and generosity. You are an angel in my life. – (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người phụ nữ đã dạy cho con  tầm quan trọng của lòng tốt, sự thông cảm và sự rộng lượng. Mẹ là thiên thần trong cuộc đời tôi.)
 • You are not just my mom, but my best friend and confidante. Happy Mother’s Day to the person who knows me better than anyone else.  -(Mẹ không chỉ là mẹ của con, mà còn là người bạn thân nhất và người con tin tưởng nhất. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người hiểu con hơn bất kỳ ai khác.)
 • Happy Mother’s Day to the woman who has taught me to never give up on my dreams and to always believe in myself. You are my hero. – (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã dạy cho con không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình và luôn tin vào chính mình. Mẹ là người hùng của tôi.)
 • Thank you for being my mom and for all the sacrifices you have made for our family. Happy Mother’s Day to the most selfless person I know. – (Cảm ơn Mẹ  đã làm Mẹ của con và cho tất cả những sự hy sinh mà mẹ đã dành cho gia đình mình. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người kiên cường nhất mà con biết).
 • Happy Mother’s Day to the woman who has always been there for me through thick and thin. You are my guardian angel. – (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã luôn ở bên cạnh con trong những lúc khó khăn nhất. Mẹ là thiên thần hộ mệnh của con).
 • You are the epitome of strength, grace, and beauty. Happy Mother’s Day to the most amazing woman I know. – (Mẹ là biểu tượng của sức mạnh, duyên dáng và vẻ đẹp. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người phụ nữ tuyệt vời nhất mà con biết).
 • Thank you for always being my biggest fan and for supporting all of my endeavors. Happy Mother’s Day! – (Cảm ơn Mẹ đã luôn là fan hâm hộ lớn nhất của con và ủng hộ tất cả các nỗ lực của con. Chúc mừng Ngày Của Mẹ!)
 • You are my role model, my inspiration, and my guiding light. Happy Mother’s Day to the woman who has shown me what it means to be strong and resilient.- (Mẹ là hình mẫu của con, nguồn cảm hứng và người chỉ đường cho con. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã cho con thấy ý nghĩa của sức mạnh và độ bền).
 • Happy Mother’s Day to the woman who has always been my rock. You have taught me to be brave and to face challenges head-on. – (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã luôn là người đồng hành cùng con. Mẹ đã dạy cho con sự dũng cảm và đương đầu với những thử thách).
 • Thank you for always being my safe haven and my sanctuary. Happy Mother’s Day to the woman who has given me a place to call home. -(Cảm ơn Mẹ đã luôn là nơi trú ẩn an toàn của con. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã cho con một nơi gọi là nhà).
 • Happy Mother’s Day to the woman who has shown me the true meaning of unconditional love. You are the heart of our family. – (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã cho con  thấy ý nghĩa thực sự của tình yêu vô điều kiện. Mẹ là trái tim của gia đình chúng con).
 • You have always believed in me, even when I didn’t believe in myself. Happy Mother’s Day to the woman who has never given up on me. – (Mẹ luôn tin tưởng vào con, ngay cả khi con không tin vào chính mình. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người chưa bao giờ từ bỏ con).
 • Happy Mother’s Day to the woman who has taught me to appreciate the simple things in life. You have shown me the beauty in the world. – (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã dạy cho con biết trân trọng những điều đơn giản trong cuộc sống. Mẹ đã cho con thấy  được vẻ đẹp của thế giới này).
 • Thank you for always being my cheerleader and my motivator. Happy Mother’s Day to the woman who has pushed me to be my best. – (Cảm ơn Mẹ đã luôn là người cổ vũ và động viên con. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã thúc đẩy con trở thành người tốt nhất).
 • You have been my constant source of love and support, even when I didn’t deserve it. Happy Mother’s Day to the woman who has always been there for me. – (Mẹ đã luôn là nguồn cội tình yêu và sự hỗ trợ của con, ngay cả khi con không xứng đáng với ddeiefu đó. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người luôn ở bên cạnh con).
Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất 2023
Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất 2023
 • Happy Mother’s Day to the woman who has taught me to be kind and compassionate. You have shown me the power of empathy. – (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã dạy cho con phải tử tế và đầy tình cảm. Mẹ đã cho tôi thấy sức mạnh của sự đồng cảm).
 • Thank you for being my confidante and my best friend. Happy Mother’s Day to the woman who has always been there to listen and to comfort me. – (Cảm ơn Mẹ đã là người bạn thân và người tâm sự của con. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã luôn lắng nghe và an ủi con).
 • Happy Mother’s Day to the woman who has taught me the value of hard work and perseverance. You have shown me that anything is possible with determination. – (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với người đã dạy cho tôi giá trị của sự chăm chỉ và kiên trì. Mẹ đã cho con thấy rằng mọi thứ đều có thể đạt được nếu có quyết tâm).
 • You are the glue that holds our family together. Happy Mother’s Day to the woman who has created a home full of love and warmth. – (Mẹ là là cầu nối liên kết gia đình chúng mình lại. Ngày Của Mẹ vui vẻ nhé hỡi người đã tạo ra một ngôi nhà đầy tình yêu và ấm áp).
 • Happy Mother’s Day to the woman who has shown me the importance of forgiveness and second chances. You have taught me to let go of anger and bitterness. (Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với tất cả những người Mẹ đã cho tôi thấy tầm quan trọng của việc tha thứ và  những cơ hội thứ hai. Mẹ đã dạy cho tôi làm sao để buông bỏ sự giận dữ và sự đắng cay).
 • Thank you for being my inspiration and my guiding light. Happy Mother’s Day to the woman who has shown me what it means to live a meaningful life. (Cảm ơn Mẹ đã là nguồn cảm hứng và ngưỡi dẫn lối cho con. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến với tất cả những người phụ nữa đã cho con thấy lý do để sống một cuộc sống thật ý nghĩa).
 • “Thank you for always being my guiding light and for showing me what it means to be strong, compassionate, and kind. Happy Mother’s Day! – (Cảm ơn mẹ vì luôn là ánh sáng dẫn đường của con, vì đã chỉ cho con biết được ý nghĩa của sự mạnh mẽ, tình cảm và tử tế. Chúc mừng Ngày Của Mẹ!)
 • “You are the heart of our family, and we are so lucky to have you. Thank you for all the sacrifices you’ve made for us and for your endless love and support. Happy Mother’s Day! – (Mẹ là trái tim của gia đình mình, và chúng con rất may mắn khi có Mẹ. Cảm ơn Mẹ vì những hy sinh đã dành cho chúng con, và cả tình yêu và sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của Mẹ. Chúc mừng Ngày Của Mẹ!)

Xem thêm:

1001 câu caption thả thính tiếng Anh độc lạ
5000 câu tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống
101 caption năm mới tiếng Anh up Facebook

Một số câu nói tiếng Anh về Mẹ

Ngoài những Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh. bạn cũng có thể tham khảo qua những câu nói về Mẹ bằng tiếng Anh thú vị sau đây:

 • A mother’s love is unconditional. – (Tình yêu của một người Mẹ là vô điều kiện)
 • The bond between a mother and child is unbreakable. – (Sự kết nối giữa một người Mẹ và đứa con của họ không thể nào phá vỡ được)
 • A mother is a child’s first teacher. – (Người Mẹ là người thầy đầu tiên của một đứa trẻ)
 • A mother’s hug can heal all wounds. – (Cái ôm của Mẹ có thể chữa lành vết thưởng)
 • A mother’s love knows no boundaries. – (Tình thường của một người Mẹ không hề có ranh giới)
 • A mother’s love is forever. – (Tình yêu của Mẹ là mãi mãi)
 • A mother is the heart of the family. – (Một người mẹ là trái tim của cả gia đình)
 • A mother’s love is a beautiful flower that never fades. (Tình yêu của Mẹ như một bông hoa xinh đẹp chẳng bao giờ tàn)
 • A mother’s love is a symphony of love and tenderness. (Tình yêu của Mẹ là một bản giao hưởng của tình yêu và sự dịu dàng)
 • A mother’s love is a gentle breeze on a summer’s day. (Tình yêu của Mẹ là một cơn gió nhẹ giữa ngày hè)
 • A mother’s love is a steady hand in a turbulent sea. (Tình yêu của Mẹ là bàn tay vững vàng trong sóng gió)
 • A mother’s love is a guiding light in the darkness. (Tình yêu của Mẹ là ánh sáng dẫn lỗi trong bóng đêm)

Lời kết – Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh

Trong ngày đặc biệt này, hãy gửi tới mẹ của bạn những lời chúc tốt đẹp nhất bằng tiếng Anh để thể hiện tình cảm của mình nhé. Ngoài ra, lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh sẽ giúp bạn thể hiện được tình yêu và lòng biết ơn đối với mẹ mình một cách trọn vẹn nhất.

Hy vọng những Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh mà TDP IELTS cung cấp đã giúp bạn tìm thấy sự cảm thông và tình yêu dành cho mẹ của mình trong Ngày của Mẹ. Hãy luôn quý trọng và yêu thương người mẹ của mình, bởi không ai có thể thay thế được vị trí của bà trong cuộc đời chúng ta nha.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY