Từ vựng tiếng Anh Chủ đề Shopping hay nhất 2024 - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Từ vựng tiếng Anh Chủ đề Shopping hay nhất 2024

Shopping là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người. Hãy cùng TDP IELTS học thêm những từ vựng chủ đề shopping trong tiếng Anh nhé!

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping TDP IELTS
Từ vựng tiếng Anh chủ đề mua sắm TDP IELTS

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping: các hành động khi mua sắm

Dưới đây là những từ vựng IELTS chủ đề Shopping về các hành động trong khi mua sắm mà bạn nên biết:

Từ vựng Nghĩa Ví dụ
Go shopping mua sắm I often go shopping with my mom
Grocery shopping mua tạp hóa Mom will do the grocery shopping for my family
On sale đang giảm giá It is cheap since it is on sale
Window shopping ngắm đồ tại các cửa hàng Window shopping is a great way to entertain
A waste of money phung phí tiền Don’t buy it, it is such a waste of money
Wallet ví tiền My wallet is black
Receipt hóa đơn You should take the receipt
Refund hoàn tiền The store offer a refund 
Price tag bảng giá Clients always find price tag of products
Bid đấu giá My cousin always wins a bid
Cash tiền mặt These day, people hardly bring cash
Change tiền thừa Remember to take the change
Checkout quầy thu ngân Where is the checkout?
Cheque tấm séc Bring the cheque, please
Coin tiền xu I rarely bring coins
Coupon phiếu giảm giá We should apply coupon into our bill
Credit card thẻ tín dụng I would rather pay by credit card
Loyalty card thẻ khách hàng thân thiết Registering a loyalty card is not a bad idea
Promotion chương trình khuyến mãi Company runs promotion every holidays

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping: cửa hàng mua sắm

Với những từ vựng tiếng anh theo chủ đề Shopping, bạn có thể dễ dàng giao tiếp khi nói về chủ đề cửa hàng đấy!

corner shop /’kɔrnər ʃɑːp/ cửa hàng nhỏ lẻ
department store /dɪ’pɑrtmənt stoʊr/ cửa hàng tạp hóa
discount store /’dɪs,kæʊnt stoʊr/ cửa hàng giảm giá
flea market /fli ’mɑrkɪt/ chợ trời
franchise /’frænʧaɪz/ cửa hàng miễn thuế
mall/shopping center /mɔl/

/ˈʃɑːpɪŋ sentər/

trung tâm mua sắm
shopping channel /ˈʃɑːpɪŋ ’ʧænəl/ kênh mua sắm
e-commerce /ˈiː kɑːmɜːrs/ thương mại điện tử
retailer /’ri,teɪlɝr/ người bán lẻ
wholesaler /’hoʊl,seɪlɝr/ người bán buôn
high-street name /haɪ striːt neɪm/ cửa hàng nổi tiếng
upmarket /ˌʌpˈmɑːrkɪt/ thị trường cao cấp
shop window /ʃɑːp ’wɪndoʊ/ cửa kính để trưng bày hàng
trolley /ˈtrɑːli/ xe đẩy hàng
plastic bag /’plæstɪk bæɡ/ túi ni-lông
stockroom /’stɑk rum/ kho/khu vực chứa hàng
shelf /ʃelf/ kệ, giá
counter /’kaʊntər/ quầy
fitting room /’fɪtɪŋ rum/ phòng thay đồ
aisle /aɪl/ lối đi giữa các quầy hàng
shopping bag /’ʃɑpɪŋ bæɡ/ túi mua hàng
plastic bag /’plæstɪk bæɡ/ túi nilon
shopping list /’ʃɑpɪŋ lɪst/ danh sách các đồ cần mua
price /praɪs/ giá
queue /kju/ hàng
brand /brænd/ thương hiệu
shop assistant /ʃɑːp ə’sɪstənt/ nhân viên bán hàng
manager /ˈmænɪdʒər/ quản lý cửa hàng
sample /’sæmpəl/ mẫu, hàng dùng thử
billboard /’bɪl,boʊrd/ bảng, biển quảng cáo
catchphrase /ˈkætʃfreɪz/ câu khẩu hiệu, câu slogan
leaflet /’liflɪt/ tờ rơi
cashier /kæˈʃɪr/ nhân viên thu ngân
cash register /kæʃ ˈredʒɪstər/ máy đếm tiền mặt
counter /’kaʊntər/ quầy tính tiền
special offer /ˈspeʃlˈɔːfər/ ưu đãi đặc biệt

Bạn có thể tìm hiểu thêm những từ vựng bổ ích về những chủ đề sau:

Family and Relationships

Hobby and Interest 

31 chủ đề từ vựng tiếng Anh chủ đề đa dạng 

Từ vựng tiếng Anh chủ đềShopping online

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping online sẽ là chủ đề không thể thiếu khi nói đến xã hooim công nghệ ngày nay.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping TDP IELTS
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping online 
 • Counterfeit: đồ nhái, đồ giả

People should avoid counterfeit.

 • Run an online shop: điều hành cửa hàng online

To run an online shop is not as hard as everyone expects.

 • Save a great deal of time: tiết kiệm thời gian

Following the mall map will save us a great deal of time.

 • The popularity of online shopping: độ phổ biến của mua sắm trực tuyến

The popularity of online shopping has increased rapidly.

 • Brick-and-mortar stores: các cửa hàng truyền thống

Elderly prefer brick-and-mortar stores rather than online shops.

 • The labour market: thị trường lao động

The economy has been better due to the large labour market

 • To offer a discount: chương trình giảm giá

During holidays, many shops offer a discount on its products.

 • Off the peg: quần áo giá rẻ, bình dân

Low-income people are the perfect segment for off the peg clothes.

 • All the rage: thịnh hành

Street style is all the rage among teenagers.

 • Catch on: bắt kịp (xu hướng)

Enterprises, especially fashion, should catch on to the current trend.

 • Have an eye for: để mắt đến 

My brother has an eye on a colorful toy.

 • Stand in line at the checkout: Xếp hàng thanh toán

After a walk around the mall, we stood in line at the checkout.

 • Big brand names: thương hiệu lớn

Big brand names’ products are always expensive.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping: mua sắm

 • To pay the full price: trả toàn bộ tiền 

Whenever I buy something cheap, I choose to pay the full price.

 • Payment plan: trả góp

This TV is on a payment plan.

 • Bargain hunting: săn hàng giảm giá

I love bargain hunting.

 • To be on commission: tiền hoa hồng

KOLs usually are on commission with every sold product.

 • To shop until you drop: mua sắm một cách phung phí

My friend sometimes shops until he drops.

 • To slash prices: giảm sâu

Holiday is when slash prices appear.

 • To be on a tight budget: có lượng tiền chi tiêu hạn chế

  I am on a tight budget right now.

Các Idioms hay về chủ đề Shopping

 • Buy a lemon: mua đồ vô ích 
 • Fit like a glove: vô cùng vừa vặn 
 • A killer deal: mua một món hời 

Đề tìm hiểu them về các Idioms về Shopping, bạn có thể tham khảo video sau:

@vutruielts.tdp Top 5 Idioms chủ đề Shopping 💸💸💸 #vutruielts_tdp #tdpielts #learnontiktok #ieltsspeaking #ielts #ieltsband #ieltspreparation #ieltslistening #ieltstips #idioms #hoctienganh #hoccungtiktok #fyp #foryou #tiktokvietnam #viral ♬ original sound – Vũ trụ IELTS

Bài văn mẫu IELTS về từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping

Dưới đây là bài văn áp dụng từ vựng chủ đề Shopping trong IELTS. Bạn có thể tham khảo và đúc kết cho mình những từ vựng IELTS chủ đề Shopping bổ ích nhé.

In recent years, online shopping has grown in popularity like never before. In the short term, this tendency could benefit the environment and job trends, but in the long run, it might cause more harm than good.

The popularity of internet shopping can aid in lowering greenhouse gas emissions by reducing the number of trips made by cars to visit physical stores. A delivery truck, for instance, has the capacity to transport massive quantities of cargo that, if transported by personal vehicles, would necessitate hundreds of journeys and result in significant atmospheric carbon emissions. But, over time, the ease of online shopping may encourage consumers to make larger purchases, which will increase the number of delivery trucks on the road and result in a greater release of heat-trapping gasses and exhaust emissions.

The rise in popularity of online shopping has had a significant impact on the sorts of occupations available on the labor market, opening up positions for delivery drivers, site designers, and personal shoppers for groceries online. But, in the long run, the rise of this type of purchasing might force thousands of conventional stores into bankruptcy and result in mass unemployment. Because of the quick growth of internet shopping, there may be more unemployed persons than job vacancies, which would raise the unemployment rate.

In conclusion, the expansion of online shopping may, in the short term, improve the environment and the labor market; however, in the long run, the drawbacks may outweigh the advantages.

Lời kết

Trên đây là  những từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping mà TDP IELTS đã tổng hợp. Nếu bạn đang tìm học IELTS, TDP IELTS sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy, bạn có thể tìm hiểu thêm qua Facebook.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY