Từ vựng IELTS chủ đề Food - IELTS Speaking (Update 2023)
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Từ vựng IELTS chủ đề Food & Cooking- IELTS Speaking (Update 2023)

Trong kỳ thi IELTS, việc sử dụng từ vựng phong phú và chính xác là một yếu tố quan trọng giúp bạn đạt được điểm số cao. Trong bài viết này, hãy cùng TDP IELTS tập trung vào từ vựng IELTS chủ đề Food & Cooking nhé.

Từ vựng IELTS chủ đề Food - TDP IELTS
                                               Từ vựng IELTS chủ đề Food and Cooking – TDP IELTS

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

Từ vựng IELTS chủ đề Food

Question 1

  • “What sorts of food do you like eating most?”

To be honest, I’m not fussy about food when I’m hungry. Some of my favorite foods are pizza, chicken sandwiches, spaghetti, noodles, spicy fried chicken, and burgers.

Thành thật mà nói, tôi không bận tâm (kén chọn) thức ăn khi tôi đói. Một số món ăn yêu thích của tôi là bánh pizza, bánh mì kẹp gà, mì Ý, mì, gà rán cay và burgers.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2

  • “Who normally does the cooking in your house?”

My house has a cook who is in charge of making all kinds of meals. This has been a family tradition for almost three generations. My mother does check on the cooking lady from time to time, but our cooking lady does most of the cooking because she does such a great job.

Nhà tôi có một đầu bếp phụ trách nấu ăn tất cả các loại bữa ăn. Đây là một truyền thống gia đình trong gần ba thế hệ. Mẹ tôi thỉnh thoảng kiểm tra cô đầu bếp, nhưng cô đầu bếp của chúng tôi làm hầu hết việc nấu ăn vì cô ấy làm rất tốt.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Từ vựng IELTS chủ đề Food - TDP IELTS
                                   Từ vựng IELTS chủ đề Food and Drink – TDP IELTS

Question 3

  • “Do you like cooking?”

No, I don’t like cooking since I’m not good at it. Cooking requires time and patience, which I lack.

Không, tôi không thích nấu ăn vì tôi không giỏi. Nấu ăn đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn, điều mà tôi thiếu.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tìm hiểu thêm:

Question 4

  • “Do you watch cookery programmes on TV?”

Yes, I like to watch cooking shows on TV because I can learn about food, cultures, and traditions from other places. I can order these meals at a restaurant once I know what they are. Even though I don’t like to cook, I love trying new dishes.

Có, tôi thích xem các chương trình nấu ăn trên TV vì tôi có thể tìm hiểu về ẩm thực, văn hóa và truyền thống từ những nơi khác. Tôi có thể đặt những bữa ăn này tại một nhà hàng một khi tôi biết chúng là gì. Mặc dù tôi không thích nấu ăn, nhưng tôi thích thử các món ăn mới.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 5

  • “In general, do you prefer eating out or eating at home?”

I’d rather eat out than cook at home because restaurants have more food options. If I don’t like the food at a restaurant, I can order something else, which isn’t always possible at home.

Tôi thà ăn ở ngoài hơn nấu ở nhà vì các nhà hàng có nhiều lựa chọn đồ ăn hơn. Nếu tôi không thích đồ ăn ở một nhà hàng này, tôi có thể gọi món chỗ khác, điều này không phải lúc nào cũng có thể làm được ở nhà.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 6

  • “What are some reasons that people eat at a restaurant?”

There are many reasons why people eat out. Some people don’t want to cook because they don’t like going grocery shopping or they aren’t good at cooking. Some people may not have time to cook. Some people eat out because they are tired of eating the same thing every day and want to try food from other countries or cultures. Some people like to eat out with friends and family to have fun and unwind.

Có rất nhiều lý do tại sao mọi người ăn ở ngoài. Một số người không muốn nấu ăn vì họ không thích đi chợ hoặc họ không phải là đầu bếp giỏi. Một số người có thể không có thời gian để nấu ăn. Một số người ăn ở ngoài vì họ chán ăn cùng một thứ mỗi ngày và muốn thử đồ ăn từ các quốc gia hoặc nền văn hóa khác. Một số người thích đi ăn với bạn bè và gia đình để vui chơi và thư giãn.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 7

Từ vựng IELTS chủ đề Food - TDP IELTS
Từ vựng về cooking – TDP IELTS
  • “How can the government encourage people to eat healthier food?”

The government can help people eat better in many ways. First, they could impose high taxes on unhealthy food items to stop people from buying them. Second, they can take advantage of the social media to promote the benefits of eating healthy meals and the risks of eating unhealthy foods.

Chính phủ có thể giúp người dân ăn tốt hơn bằng nhiều cách. Đầu tiên, họ có thể đánh thuế cao đối với các mặt hàng thực phẩm không lành mạnh để ngăn mọi người mua chúng. Thứ hai, họ có thể tận dụng các phương tiện truyền thông xã hội để quảng bá lợi ích của việc ăn những bữa ăn lành mạnh và những nguy cơ của việc ăn những thực phẩm không lành mạnh.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 8

  • “How important it is for us to be able to cook when we live away from home?”

If we live in a different city in our own country, we don’t have to cook because we can buy the food we’re used to at a restaurant or grocery store. On the other hand, if we live in a different country, we need to know how to cook because restaurants and grocery stores may not provide the food we like.

Nếu chúng ta sống ở một thành phố khác trên đất nước của chúng ta, chúng ta không cần phải nấu nướng bởi vì chúng ta có thể mua thức ăn mà chúng ta đã quen thuộc ở nhà hàng hoặc cửa hàng tạp hóa. Mặt khác, nếu chúng ta sống ở một quốc gia khác, chúng ta cần phải biết nấu ăn vì các nhà hàng và cửa hàng tạp hóa có thể không cung cấp những món ăn mà chúng ta thích.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lời kết

Từ vựng liên quan đến thực phẩm và nấu ăn là một trong những chủ đề phổ biến trong kỳ thi IELTS Speaking. Việc nắm vững các từ vựng này không chỉ giúp bạn tự tin hơn khi nói chuyện về chủ đề này mà còn giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình trong tiếng Anh.

Hy vọng bài viết này đã giúp ích cho bạn trong việc học tập và luyện thi IELTS. Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm IELTS chất lượng để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình, hãy tham khảo trung tâm TDP IELTS qua Facebook nữa nhé.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

Tiếng Anh trẻ em TDP Junior