IELTS speaking Holiday vocabulary (update 2024) - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

IELTS speaking Holiday vocabulary (update 2024)

Trong bài viết hôm nay, TDP IELTS sẽ cùng các bạn tìm hiểu về IELTS speaking Holiday vocabulary – từ vựng IELTS chủ đề du lịch và kỳ nghỉ – một chủ đề khá phổ biến trong phần thi IELTS Speaking. 

IELTS speaking Holiday vocabulary - TDP IELTS
IELTS speaking Holiday vocabulary – TDP IELTS

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

IELTS speaking Holiday vocabulary

Question IELTS speaking about holiday:

Question 1

  • “What’s your favorite holiday?”

Okay, so, aside from Tet, which I’m sure everyone is familiar with, Christmas is one of my all-time favorite festive occasions. Although it is not a traditional holiday in Vietnam, and non-Christians like us do not place religious significance on it, I still notice a joyful atmosphere in cafes, stores, and shopping malls when Christmas arrives.

OK, vậy là, ngoài Tết, điều mà tôi chắc rằng mọi người đều quen thuộc, Giáng sinh là một trong những dịp lễ hội yêu thích nhất mọi lúc của tôi. Mặc dù đây không phải là ngày lễ truyền thống ở Việt Nam, và những người không phải đạo Công Giáo như chúng tôi không đặt nặng ý nghĩa tôn giáo, nhưng tôi vẫn nhận thấy không khí vui tươi tràn ngập khắp các quán cà phê, cửa hàng, trung tâm thương mại khi Giáng sinh đến.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tìm hiểu thêm: Vocab chủ đề education – IELTS Speaking

Question 2

  • “What do people do to celebrate this holiday in your country?”
Question 2 - TDP IELTS
Question 2 – TDP IELTS

Christmas isn’t a traditional holiday in our country; it’s more common in the West. Since Western culture has spread to Vietnam, many Vietnamese people, especially in big cities, like and welcome it. Because of this, Christmas is now a special time when streets are lit up with colorful fairy lights and giant Christmas trees are decorated with bright ornaments in front of shopping malls.

Giáng sinh không phải là một ngày lễ truyền thống ở nước ta; nó phổ biến hơn ở phương Tây. Từ khi văn hóa phương Tây truyền vào Việt Nam, rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn, rất thích và đón nhận nó. Chính vì vậy, Giáng sinh hiện là thời điểm đặc biệt khi các con phố bừng sáng với những ánh đèn cổ tích đầy màu sắcnhững cây thông Noel khổng lồ với những đồ trang trí rực rỡ trước các trung tâm mua sắm.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 3

  • “What is the importance of holidays?”

Holidays are important for a number of reasons. They are an important part of our culture and history, whether they are to honor ancestors or soldiers who fought for our independence or to celebrate certain times of the year. It’s also a good time to get together with family after months of work and school. It gives us a chance to unwind and refuel before getting back to our busy lives.

Các ngày lễ là quan trọng vì một số lý do. Chúng là một phần quan trọng trong văn hóa và lịch sử của chúng ta, cho dù chúng là để tôn vinh tổ tiên hay các người lính đã chiến đấu vì nền độc lập của chúng ta hay để ăn mừng một số thời điểm nhất định trong năm. Đây cũng là thời điểm tốt để quây quần bên gia đình sau những tháng làm việc và học tập. Nó cho chúng ta cơ hội để thư giãnnạp năng lượng trước khi quay trở lại cuộc sống bận rộn của mình.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 4

  • “How do people in Vietnam value traditional festivals?”

Of course, they play a crucial role in our culture. Most Vietnamese people, especially older adults place great emphasis on preserving traditional customs and practices and passing them down to future generations. A growing number of young people, however, tend to pay less attention on practicing old traditions. For example, during Tet or Lunar New Year, some may prefer to travel abroad instead of celebrating this holiday at home with family.

Tất nhiên, chúng đóng một vai trò quan trọng trong nền văn hóa của chúng tôi. Hầu hết người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lớn tuổi rất coi trọng việc bảo tồn các phong tục, tập quán truyền thống và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi có xu hướng ít chú ý đến việc thực hành các truyền thống cũ. Ví dụ, trong dịp Tết hoặc Tết Nguyên đán, một số người có thể thích đi du lịch nước ngoài thay vì ăn mừng kỳ nghỉ này ở nhà với gia đình.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 4 - TDP IELTS
Question 4 – TDP IELTS

Question 5

  • “What’s the difference between the ways festivals are celebrated now and in the past?”

In the last few decades, Vietnam’s standard of living has gone up, and so have the activities at festivals. People used to put more work and time into these kinds of events, so they were more elaborate. In recent years, most local traditions and celebrations have been reduced and westernized to accomodate modern lifestyles. For example, during the Lunar New Year, most Vietnamese don’t wear their traditional clothes anymore. Most holiday foods are bought from caterers instead of being made by the family, which may mean that these traditions aren’t as important as they used to be.

Trong vài thập kỷ gần đây, mức sống của Việt Nam đã đi lên, các hoạt động lễ hội cũng vì thế mà tăng lên. Mọi người thường dành nhiều công sức và thời gian hơn cho những sự kiện kiểu này, vì vậy chúng được thực hiện công phu hơn. Trong những năm gần đây, hầu hết các truyền thống và lễ kỷ niệm của địa phương đã được giảm bớt và được phương Tây hóa để phù hợp với lối sống hiện đại. Ví dụ, trong dịp Tết Nguyên đán, hầu hết người Việt Nam không mặc quần áo truyền thống của họ nữa. Hầu hết thực phẩm ngày lễ được mua từ những người phục vụ ăn uống thay vì do gia đình làm, có thể có nghĩa là những truyền thống này không còn quan trọng như trước đây.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 6

  • “Do you think western festivals like Christmas are replacing traditional festivals in Vietnam?”

No, western traditions won’t take the place of all Vietnamese ones. People in Vietnam are proud of their culture, which has preserved their cultural identity for thousands of years despite being ruled by other countries. It’s impossible to imagine the Vietnamese giving up their traditions, both tangible and intangible ones.

Không, truyền thống phương Tây sẽ không thay thế cho tất cả những người Việt Nam .. Người dân Việt Nam tự hào về nền văn hóa của mình, nền văn hóa đã lưu giữ bản sắc văn hóa hàng nghìn năm dù bị các nước khác cai trị. Thật không thể tưởng tượng người Việt Nam lại từ bỏ những truyền thống của họ, cả những truyền thống hữu hình và vô hình.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 7

  • “Do you think it is wrong for young people to not celebrate traditional festivals?”

Definitely not. Cultural preservation should be promoted, not mandated. First, people should be free to choose how they live as long as they don’t violate the law. A behavior is only considered “socially unacceptable” if it harms others. So, I see nothing wrong with not celebrating a traditional festival.

Chắc chắn không phải. Việc bảo tồn văn hóa cần được thúc đẩy, không nên bị bắt buộc. Trước tiên, mọi người nên tự do lựa chọn cách sống của mình miễn là họ không vi phạm pháp luật. Một hành vi chỉ được coi là “không thể chấp nhận được về mặt xã hội” nếu nó gây tổn hại cho người khác. Vì vậy, tôi thấy không có gì sai khi không tổ chức một lễ hội truyền thống.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lời kết

Trên đây là những từ vựng bổ ích liên quan đến holiday IELTS speaking part 2. TDP IELTS sẽ là một trung tâm uy tín và đáng để đồng hành nếu bạn đang có nhu cầu học IELTS đấy.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY