Từ vựng chủ đề Education - IELTS Speaking (Update 2023)
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Từ vựng chủ đề Education – IELTS Speaking (Update 2023)

Chào các bạn, trong kỳ thi IELTS Speaking, chủ đề giáo dục luôn là một chủ đề được quan tâm và yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các thí sinh. Vì vậy, trong bài viết này, TDP IELTS sẽ giới thiệu đến các bạn một số từ vựng chủ đề Education và các câu hỏi thường gặp. Cùng điểm qua nhé!

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

Từ vựng chủ đề Education
                                             Từ vựng tiếng anh chủ đề giáo dục – TDP IELTS

Từ vựng chủ đề Education

Question 1

  • “How are education priorities today different from those in the past?”

In a fast-changing world we are in today, education priorities have transformed as well. In our current society, education opens more opportunities for a wider skill set that were not offered in the past.

Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng mà chúng ta đang ở ngày nay, các ưu tiên giáo dục  cũng đã thay đổi. Trong xã hội hiện tại của chúng ta, giáo dục mở ra nhiều cơ hội hơn cho một bộ kỹ năng rộng lớn hơn mà trước đây không được cung cấp.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2

  • “Is a good education more important to a boy or a girl? Why?”

Both boys and girls should pursue good education. In today’s society, women have demonstrated their ability to perform duties and obtain positions that were previously only held by men. Women have demonstrated their abilities in a variety of sectors, including politics, science, athletics, and others. On the other hand, men have started working in some fields that were formerly thought to be reserved for women, like fashion, housework, and cooking. So I believe that both genders should have equal opportunity.

Cả trẻ em trai và trẻ em gái nên theo đuổi giáo dục tốt.  Trong xã hội ngày nay, phụ nữ đã thể hiện khả năng thực hiện nhiệm vụ và có được những vị trí mà trước đây chỉ do nam giới nắm giữ. Phụ nữ đã thể hiện khả năng của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm chính trị, khoa học, điền kinh và những lĩnh vực khác. Mặt khác, đàn ông đã bắt đầu làm việc trong một số lĩnh vực mà trước đây được cho là dành riêng cho phụ nữ, như thời trang, việc nhà và nấu ăn.  Vì vậy, tôi tin rằng cả hai giới nên có cơ hội như nhau.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Từ vựng chủ đề Education
                                            Từ vựng chủ đề Education – TDP IELTS

Question 3

  • “How well do you think schools should prepare young people for working life?”

We think of schools as our second homes. We learn almost everything here, starting with the basics like how to read and write. Before we become adults, this is where we learn most of what we need to know. So, schools should also help us get ready for the next part of our lives, which is working. Schools should help young people get ready for their future careers by educating and guiding them.

Chúng tôi nghĩ về trường học như ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Chúng tôi học hầu hết mọi thứ ở đây, bắt đầu với những điều cơ bản như cách đọc và viết. Trước khi chúng ta trở thành người lớn, đây là nơi chúng ta học hầu hết những gì chúng ta cần biết. Vì vậy, các trường học cũng nên giúp chúng ta sẵn sàng cho phần tiếp theo của cuộc sống, vốn đang hoạt động. Các trường học nên giúp những người trẻ tuổi sẵn sàng cho sự nghiệp tương lai của họ bằng cách giáo dục và hướng dẫn họ.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Question 4

  • “What are some essential qualities every teacher should have?”

In my opinion, every teacher should be able to capture the interest of their students. It is critical to make the subject attractive to them… A teacher should also be a topic specialist as well as a pleasant and helpful person.

Theo tôi, mỗi giáo viên nên có thể nắm bắt được sự quan tâm của học sinh của họ. Điều quan trọng là làm cho  đối tượng hấp dẫn đối với họ… Một giáo viên cũng nên là một chuyên gia về chủ đề cũng như một người dễ chịu và hữu ích.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Từ vựng chủ đề Education
                                   Từ vựng chủ đề Education IELTS Speaking – TDP IELTS

Question 5

  • “What are some pros of studying on a distance learning course?”

To be honest, I believe that studying this way is very beneficial. Particularly if you have a job, it gives you more time flexibility. Additionally, compared to in-person classes, it is relatively affordable.

Thành thật mà nói, tôi tin rằng học theo cách này là rất có lợi. Đặc biệt nếu bạn có một công việc, nó mang lại cho bạn thời gian linh hoạt hơn.  Ngoài ra, so với các lớp học trực tiếp, nó tương đối phải chăng.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 6

  • “Does everybody get equal opportunities to study?”

Certainly not. I believe it is very much dependent on the country in which you live… Furthermore, it is dependent on your financial capabilities… Some colleges and universities are simply too expensive… Only a small percentage of the population can afford to study there.

Chắc chắn là không. Tôi tin rằng nó phụ thuộc rất nhiều vào quốc gia nơi bạn sống… Hơn nữa, nó phụ thuộc vào khả năng tài chính của bạn… Một số trường cao đẳng và đại học chỉ đơn giản là quá đắt… Chỉ một tỷ lệ nhỏ dân số có thể đủ khả năng để nghiên cứu ở đó.

 Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Từ vựng chủ đề Education
                                        Từ vựng tiếng anh chủ đề Education – TDP IELTS

Lời kết

Trên đây là những từ vựng về Education. TDP IELTS sẽ là một trung tâm uy tín và đáng để đồng hành nếu bạn đang có nhu cầu học IELTS đấy.

Tìm hiểu thêm: IELTS Speaking – Vocab chủ đề Students – Study

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY