Lời chúc 1/6 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Lời chúc 1/6 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa

Ngày Quốc tế Thiếu nhi, còn được gọi là Ngày Trẻ em Quốc tế, là một ngày kỷ niệm quốc tế nhằm tôn vinh và bảo vệ quyền lợi của trẻ em trên khắp thế giới. Dưới đây là một số lời chúc 1/6 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa gửi tới các em thiếu nhi. 

 Lời chúc ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 bằng tiếng Anh

caption 1/6
          Lời chúc ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 bằng tiếng Anh – TDP IELTS
 1. “Happy Children’s Day! May your day be filled with laughter, joy, and endless fun.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong rằng ngày của em tràn đầy tiếng cười, niềm vui và những phút giây thú vị.)
 2. “Wishing all the children a day filled with love, happiness, and beautiful memories.” (Chúc tất cả các em thiếu nhi có một ngày tràn đầy tình yêu, hạnh phúc và những kỷ niệm đẹp.)
 3. “Happy Children’s Day to the little ones who bring so much joy and brightness to our lives.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi –  những thiên thần bé nhỏ đã mang đến nhiều niềm vui và sự tươi sáng cho cuộc sống chúng ta.)
 4. “Sending my warmest wishes to all the amazing kids out there. May you always shine bright and follow your dreams.” (Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các em thiếu nhi tuyệt vời. Mong các em luôn tỏa sáng và theo đuổi giấc mơ của mình.)
 5. “On this special day, let’s celebrate the innocence, purity, and limitless potential of every child.” (Trong ngày đặc biệt này, hãy vui mừng cùng sự trong sáng, hồn nhiên và khả năng vô tận của mỗi đứa trẻ.)
 6. “Happy Children’s Day! May you continue to grow, learn, and explore the world with curiosity and wonder.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong rằng các em tiếp tục phát triển, học hỏi và khám phá thế giới với sự tò mò và kỳ diệu.)
 7. “Happy Children’s Day! May your day be filled with laughter, happiness, and magical moments.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong rằng ngày của em tràn đầy tiếng cười, hạnh phúc và những khoảnh khắc kỳ diệu.)
 8. “Wishing all the children a day of fun, adventure, and beautiful memories.” (Chúc tất cả các em thiếu nhi có một ngày đầy vui chơi, phiêu lưu và những kỷ niệm đẹp.)
 9. “Happy Children’s Day to the little superheroes who make the world a better place.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi – những siêu anh hùng bé nhỏ đã làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn.)
 10. “Wishing a fantastic Children’s Day to the future leaders, dreamers, and achievers.” (Chúc một ngày Quốc tế Thiếu nhi tuyệt vời đến những nhà lãnh đạo, những người mơ mộng và những người sẽ gặt hái thành công trong tương lai.)
 11. “On this special day, let’s celebrate the joy, innocence, and wonder that children bring into our lives.” (Trong ngày đặc biệt này, hãy ăn mừng niềm vui, sự trong sáng và sự kỳ diệu mà trẻ em mang đến cuộc sống chúng ta.)
 12. “Happy Children’s Day! May you always be surrounded by love, care, and endless possibilities.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong rằng các em luôn được bao quanh bởi tình yêu, quan tâm và những khả năng không tận.)
 13. “Happy Children’s Day to all the little stars who brighten our world with their smiles and laughter.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi đến tất cả những ngôi sao bé nhỏ đã làm sáng bừng lên thế giới của chúng ta bằng tiếng cười.)
 14. “Wishing a day filled with joy, adventure, and sweet surprises for all the amazing kids out there.” (Chúc một ngày tràn đầy niềm vui, phiêu lưu và những bất ngờ ngọt ngào đến tất cả những đứa trẻ tuyệt vời ở đây.)
 15. “On this special day, let’s celebrate the innocence, purity, and boundless potential of every child.” (Trên ngày đặc biệt này, hãy ăn mừng sự trong sáng, sự trong trắng và tiềm năng vô hạn của mỗi đứa trẻ.)
 16. “Happy Children’s Day! May you always be surrounded by love, care, and endless dreams.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong rằng các em luôn được bao quanh bởi tình yêu, quan tâm và những giấc mơ không tận.)
 17. “Sending warm wishes to the little champions of tomorrow. May you grow up to be kind, strong, and successful.” (Gửi lời chúc ấm áp đến những nhà vô địch nhỏ bé của ngày mai. Mong rằng các em sẽ lớn lên với lòng vị tha, tinh thần mạnh mẽ và thành công.)
 18. “Happy Children’s Day! May you continue to shine bright and fill the world with your endless possibilities.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong các em tiếp tục tỏa sáng và làm tràn đầy thế giới bằng những khả năng vô tận của mình.)
caption 1/6
                           Lời chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 bằng tiếng Anh

Caption thả thính 1/6 tiếng Anh

 1. “Happy Children’s Day! Can I steal your heart like a mischievous little kid?” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Liệu tôi có thể đánh cắp trái tim bạn như một đứa trẻ tinh nghịch không?)
 2. “Wishing a playful Children’s Day to the most charming person I know. You make my heart skip like a kid on a playground.” (Chúc một ngày Quốc tế Thiếu nhi đầy vui nhộn đến người quyến rũ nhất mà tôi biết. Bạn khiến trái tim tôi nhảy múa như một đứa trẻ trên sân chơi.)
 3. “On this special day, I can’t help but admire your youthful spirit and infectious smile.” (Trong  ngày đặc biệt này, tôi không thể ngừng ngưỡng mộ tinh thần trẻ trung và nụ cười lây nhiễm của bạn.)
 4. “Happy Children’s Day to the person who brings out my inner child and makes me feel alive.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi đến người dã làm hiện lên đứa trẻ trong tôi và khiến tôi cảm thấy được sống hơn.)
 5. “You have the sweetest smile, like a child unwrapping a gift on Children’s Day.” (Bạn có nụ cười ngọt ngào nhất, giống như một đứa trẻ mở hộp quà trong ngày Quốc tế Thiếu nhi.)
 6. “Happy Children’s Day! Can I be your playmate for life and share endless laughter and adventures together?” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Liệu tôi có thể trở thành bạn đồng hành của bạn suốt đời và cùng nhau chia sẻ tiếng cười và cuộc phiêu lưu vô tận không?)
 7. “Happy Children’s Day! You bring out the kid in me and make my heart skip a beat.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Bạn làm tôi trở thành đứa trẻ và khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.)
 8. “Wishing a day filled with laughter, playful banter, and sweet moments with the person who makes my heart smile.” (Chúc một ngày tràn đầy tiếng cười, lời đùa vui nhộn và những khoảnh khắc ngọt ngào với người làm trái tim tôi mỉm cười.)
 9. “On this Children’s Day, I can’t help but be captivated by your charming presence and irresistible smile.” (Trong ngày Quốc tế Thiếu nhi này, tôi không thể không bị quyến rũ bởi sự hiện diện quyến rũ và nụ cười không thể cưỡng lại của bạn.)
 10. “Happy Children’s Day to the person who makes my heart do somersaults and butterflies dance in my stomach.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi đến người làm trái tim tôi lộn nhào và tâm hồn tôi không yên.)
 11. “You have a smile that could brighten up the gloomiest day. Happy Children’s Day to the sunshine in my life.” (Bạn có một nụ cười có thể làm bừng sáng ngày u ám nhất. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi đến ánh sáng của cuộc đời tôi.)
 12. “Happy Children’s Day! Let’s embrace our inner child and create beautiful memories together.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Hãy ôm lấy đứa trẻ bên trong chúng ta và tạo ra những kỷ niệm đẹp cùng nhau.)
 13. “Happy Children’s Day! You make my heart skip like a playground full of laughter and joy.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Bạn khiến trái tim tôi nhảy lên như một sân chơi tràn đầy tiếng cười và niềm vui.)
 14. “Wishing a day filled with butterflies in your stomach and a smile that lights up the room. Happy Children’s Day!” (Chúc một ngày tràn đầy cảm giác hồi hộp và một nụ cười làm sáng bừng căn phòng. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 15. “On this special day, I can’t help but be drawn to your infectious energy and the twinkle in your eyes.” (Trong ngày đặc biệt này, tôi không thể không bị thu hút bởi năng lượng lây lan của bạn và ánh mắt lấp lánh.)
 16. “Happy Children’s Day! Let’s be kids together and explore a world of endless possibilities.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Hãy làm đứa trẻ cùng nhau và khám phá một thế giới của những khả năng vô tận.)
 17. “You have a way of making even the simplest moments feel magical. Happy Children’s Day to the person who brings wonder into my life.” (Bạn có cách làm cho những khoảnh khắc đơn giản trở nên kỳ diệu. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi đến người mang lại sự kỳ diệu vào cuộc sống của tôi.)
 18. “Happy Children’s Day! Let’s dance like nobody’s watching and create memories that will last a lifetime.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Hãy nhảy như không ai đang nhìn và tạo ra những kỷ niệm kéo dài suốt đời.)

 Lời chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 bằng tiếng Anh

caption 1/6
                                       Những lời chúc 1/6 hay nhất – TDP IELTS
 1. “Happy Children’s Day! May your innocence and pure heart always shine brightly.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong rằng sự trong sáng và trái tim trong trắng của bạn luôn tỏa sáng rực rỡ.)
 2. “On this special day, let’s celebrate the joy and wonder that children bring into our lives.” (Trên ngày đặc biệt này, hãy ăn mừng niềm vui và sự kỳ diệu mà trẻ em mang đến cuộc sống của chúng ta.)
 3. “Wishing all the little ones a day filled with laughter, fun, and endless happiness.” (Chúc tất cả những đứa trẻ một ngày tràn đầy tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc không tận.)
 4. “Happy Children’s Day! May your dreams soar high and your imagination knows no bounds.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong rằng giấc mơ của bạn bay cao và trí tưởng tượng của bạn không có biên giới.)
 5. “To all the children around the world, may you always be surrounded by love, care, and endless opportunities.” (Dành cho tất cả các đứa trẻ trên thế giới, mong rằng các em luôn được bao quanh bởi tình yêu, sự quan tâm và những cơ hội vô tận.)
 6. “Happy Children’s Day! May you continue to grow, learn, and embrace the magic of being a child.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong rằng bạn tiếp tục phát triển, học hỏi và đón nhận phép màu của việc là một đứa trẻ.)
 7. “Happy Children’s Day! May your laughter be contagious and your spirit be forever young.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong rằng tiếng cười của bạn lây nhiễm và tinh thần của bạn mãi mãi trẻ trung.)
 8. “Wishing a day filled with playfulness, adventure, and the pure joy of being a child.” (Chúc một ngày tràn đầy tính chất chơi, cuộc phiêu lưu và niềm vui thuần khiết của việc là một đứa trẻ.)
 9. “On this special day, may you be surrounded by love, care, and endless possibilities.” (Trong ngày đặc biệt này, mong rằng bạn được bao quanh bởi tình yêu, quan tâm và những khả năng không tận.)
 10. “Happy Children’s Day to the little superheroes who make the world a better place with their kindness and innocence.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi đến những siêu anh hùng nhỏ bé làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn với lòng tốt và sự trong sáng của mình.)
 11. “May your imagination soar like a kite and your dreams be as limitless as the sky. Happy Children’s Day!” (Mong rằng trí tưởng tượng của bạn bay cao như một con diều và giấc mơ của bạn không giới hạn như bầu trời. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 12. “Happy Children’s Day! Embrace the magic of childhood and let your inner child shine brightly.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Hãy ôm lấy phép màu của tuổi thơ và để đứa trẻ bên trong bạn tỏa sáng rực rỡ.)
 13. “Happy Children’s Day! May your laughter be contagious and your spirit be forever young.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong rằng tiếng cười của bạn lây nhiễm và tinh thần của bạn mãi mãi trẻ trung.)
 14. “Wishing a day filled with playfulness, adventure, and the pure joy of being a child.” (Chúc một ngày tràn đầy tính chất chơi, cuộc phiêu lưu và niềm vui thuần khiết của việc là một đứa trẻ.)
 15. “On this special day, may you be surrounded by love, care, and endless possibilities.” (Trong ngày đặc biệt này, mong rằng bạn được bao quanh bởi tình yêu, quan tâm và những khả năng không tận.)
 16. “Happy Children’s Day to the little superheroes who make the world a better place with their kindness and innocence.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi đến những siêu anh hùng nhỏ bé làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn với lòng tốt và sự trong sáng của mình.)
 17. “May your imagination soar like a kite and your dreams be as limitless as the sky. Happy Children’s Day!” (Mong rằng trí tưởng tượng của bạn bay cao như một con diều và giấc mơ của bạn không giới hạn như bầu trời. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 18. “Happy Children’s Day! Embrace the magic of childhood and let your inner child shine brightly.” (Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Hãy ôm lấy phép màu của tuổi thơ và để đứa trẻ bên trong bạn tỏa sáng rực rỡ.)

Xem thêm: Caption mùa thu tiếng Anh hay nhất 2023

Lời kết

Trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, người ta thường chia sẻ lời chúc, hình ảnh và thông điệp ý nghĩa nhằm tôn vinh trẻ em và nhắc nhở về vai trò quan trọng của việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong xã hội. Bạn có thể tham khảo TDP website hoặc Fanpage TDP để chọn lựa cho mình một caption 1/6 ý nghĩa gửi tới những đứa trẻ mà bạn yêu thương.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY