IELTS Speaking Neighbours - Vocabulary (Update 2023)
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

IELTS Speaking Neighbours – Vocabulary (Update 2023)

Trong kỳ thi IELTS Speaking, chủ đề IELTS Speaking neighbours là một trong những chủ đề phổ biến mà bạn có thể gặp trong phần thi. Việc sử dụng từ vựng phù hợp và chính xác là yếu tố quan trọng giúp bạn ghi điểm trong kỳ thi này.

IELTS Speaking about Neighbour
                                          IELTS Speaking about Neighbour – TDP IELTS

Trong bài viết này, TDP sẽ cung cấp cho bạn một danh sách từ vựng IELTS Speaking Neighbours giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình và tự tin hơn khi trả lời các câu hỏi trong phần thi IELTS Speaking.

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

IELTS Speaking Neighbours

Question describe your neighborhood IELTS Speaking:

Question 1

  • “How well do you know the people who live next door to you?”

I’m lucky that I know all of the people who live next to me well enough to talk to them from time to time. I even invite them to my house so we can get to know each other better.

Tôi may mắn vì tôi biết tất cả những người sống bên cạnh tôi đủ thân để nói chuyện với họ thỉnh thoảng. Tôi thậm chí còn mời họ đến nhà của tôi để chúng tôi có thể hiểu nhau hơn.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2

  • “How often do you see them?”

We almost always go to the same market to do our shopping, so I see them at least a few times every day. I even see them when I am going to work, especially in the morning. Also, when they invite me to their homes, we spend time together and talk about different things.

Chúng tôi hầu như luôn đi đến cùng một khu chợ để mua sắm, vì vậy tôi gặp họ ít nhất một vài lần mỗi ngày. Tôi thậm chí nhìn thấy chúng khi tôi đi làm, đặc biệt là vào buổi sáng. Ngoài ra, khi họ mời tôi đến nhà của họ, chúng tôi dành thời gian bên nhaunói về chuyện này chuyện kia.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IELTS Speaking about Neighbour
                                    Neighbours IELTS Speaking part 1 – TDP IELTS

Question 3

  • “What kinds of problem do people sometimes have with their neighbours?”

One of the most annoying things about neighbors is when they make noise without warning. Some neighbors don’t clean up after themselves, which is a common problem. I’ve seen neighbors fight about things like fences and lost dogs. My neighbors are okay, thank goodness.

Một trong những điều khó chịu nhất về những người hàng xóm là khi họ gây ra tiếng ồn mà không báo trước. Một số người hàng xóm không dọn dẹp sau khi họ rời đi, đó là một vấn đề phổ biến. Tôi đã thấy những người hàng xóm cãi nhau về những thứ như hàng rào và chó đi lạc. Hàng xóm của tôi thì không sao, cảm ơn trời đất.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 4

  • “What qualities make us good neighbours to others?”

Having good neighbors is a gift. I believe that good neighbors should be friendly and helpful so that we can count on them in times of trouble.

Có những người hàng xóm tốt là một món quà. Tôi tin rằng những người hàng xóm tốt nên thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ để chúng ta có thể trông cậy vào họ trong những lúc khó khăn.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IELTS Speaking about Neighbour
                                               IELTS Speaking neighbor – TDP IELTS

Question 5

  • “Are neighbours important in making our lives better?”

Yes, neighbors make our lives better because we go to them first in times of trouble, like when we need to take sick kids to the hospital or borrow sugar for guests. When we go away, our neighbors can also help keep an eye on our homes and things.

Đúng vậy, những người hàng xóm làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn bởi vì chúng ta tìm đến với họ trước khi gặp khó khăn, như khi chúng ta cần đưa những đứa trẻ ốm đến bệnh viện hoặc hỏi mượn đường cho khách. Khi chúng ta đi xa, hàng xóm cũng có thể giúp chúng ta để mắt đến nhà cửa và đồ đạc.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tìm hiểu thêm:

Question 6

  • “Has the relationship between neighbours changed in recent days?”

In recent years, people have become more self-centered and don’t care about others. This has made it harder for people to get along with their neighbors. People connect less with each other because their work has changed and their needs have grown. They don’t need friends, family, or neighbors to have a life.

Trong những năm gần đây, mọi người trở nên thu mình hơn và không quan tâm đến người khác. Điều này đã làm cho mọi người khó hòa hợp với hàng xóm của họ hơn. Mọi người ít kết nối với nhau hơn vì công việc của họ đã thay đổi và nhu cầu của họ cũng tăng lên. Họ không cần bạn bè, gia đình hoặc hàng xóm để có một cuộc sống.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IELTS Speaking about Neighbour
                                         IELTS Speaking about Neighbour – TDP IELTS

Question 7

  • “Do you think our relationship with our neighbours will be different in the future?”

Yes, I think that in the future, our relationships with our neighbors will change because more people will want to keep to themselves. Since more people are more career focused, they may be too busy resolving their own problems to spend time getting to know their neighbors.

Vâng, tôi nghĩ rằng trong tương lai, mối quan hệ của chúng ta với những người hàng xóm của chúng tôi sẽ thay đổi bởi vì nhiều người sẽ muốn giữ cho riêng mình. Vì nhiều người đang tập trung vào sự nghiệp hơn, họ có thể quá bận rộn giải quyết các vấn đề của riêng mình thay vì dành thời gian tìm hiểu những người hàng xóm.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 8

  • “How do you think neighbours can help each other?”

Neighbors can help each other in many ways, and many people say that having good neighbors is a blessing for us. For instance, they can keep our mail for us when we go on holidays, and other important packages safe while we’re away. They can also help us take care of our homes when we go on vacation or have to leave for an emergency.

Hàng xóm láng giềng có thể giúp đỡ nhau về nhiều mặt, và nhiều người nói rằng có những người hàng xóm tốt là một điều may mắn đối với chúng ta. Ví dụ: họ có thể giúp chúng ta giữ thư và các bưu kiện quan trọng khác an toàn khi chúng ta đi vắng. Họ cũng có thể giúp chúng ta chăm sóc nhà cửa khi chúng ta đi nghỉ hoặc phải đi vì trường hợp khẩn cấp.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lời kết

Trên đây là những từ vựng về chủ đề IELTS Speaking Neighbour đầy đủ nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm IELTS uy tín để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình, hãy tham khảo trung tâm TDP IELTS – nơi cung cấp các khóa học IELTS chất lượng cao và có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY