NGUYỄN TƯỜNG ANH KHOA

Nguyễn Tường Anh Khoa - TDP IELTS

Nguyễn Tường Anh Khoa – Cậu học viên lớp 9 của TDP IELTS cho biết rằng thầy  cô giáo tại TDP IELTS dạy rất là tận tâm hết mức,… và kể cho học viên nghe những câu chuyện của mình để làm cho buổi học trở nên sôi nổi hơn cũng như đã giúp đỡ […]