Từ vựng chủ đề Bicycles IELTS Speaking
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Từ vựng chủ đề Bicycles IELTS Speaking

Bài viết “Từ vựng IELTS theo chủ đề Bicycles IELTS Speaking” này sẽ giúp chúng ta củng cố vốn từ vựng IELTS liên quan đến chủ đề “Bicycles”.

Việc nắm vững từ vựng phong phú, chính xác và ứng dụng linh hoạt sẽ giúp bạn ghi điểm tốt trong kỳ thi IELTS Speaking. Hãy cùng TDP IELTS tìm hiểu thêm về Bicycles IELTS Speaking nhé.

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

Từ vựng ielts theo chủ đề Bicycles IELTS Speaking
Từ vựng ielts theo chủ đề Bicycles – TDP IELTS

Từ vựng IELTS theo chủ đề Bicycles IELTS Speaking

Question 1

  • “How popular are bicycles in your hometown?”

Bicycles aren’t very common where I live because there isn’t enough space or separate lanes for them. In my town, other vehicles make it harder to ride a bike, so people prefer motorbikes to bicycles.

Xe đạp không phổ biến ở nơi tôi sống vì không có đủ chỗ hoặc làn đường riêng cho chúng. Ở thị trấn của tôi, các phương tiện khác khiến việc đi xe đạp trở nên khó khăn hơn, vì vậy người ta thích xe máy hơn xe đạp.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2

  • “How often do you ride a bicycle?”

If I remember correctly, the last time I rode a bike was about five years ago. So I guess it’s fair to say that I don’t ride my bike very often.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3

  • “Do you think that bicycles are suitable for all ages?”

Yes, I do think that bicycles are suitable for all ages because they are not that difficult at all to ride, and also they can be used for travelling short distances without causing any traffic congestion

Đúng vậy, tôi nghĩ rằng xe đạp phù hợp với mọi lứa tuổi vì chúng không khó đi chút nào và cũng có thể sử dụng để di chuyển trong một quãng đường ngắn mà không gây tắc nghẽn giao thông.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Từ vựng ielts theo chủ đề Bicycles
                                    Từ vựng IELTS theo chủ đề Bicycles IELTS Speaking – TDP IELTS

Question 4

  • “What are the advantages of a bicycle compared to a car?”

Cycling is better than driving in a number of ways. As bikes don’t take up much road space, they don’t cause traffic jams. Since cycling is physically demanding, it helps us stay healthy and fit.

Lastly, riding a bike doesn’t harm the environment because it doesn’t emit any smoke or carbon dioxide.

Đi xe đạp tốt hơn lái xe theo một số cách. Vì chúng không chiếm nhiều diện tích đường nên không gây tắc đường. Vì đi xe đạp là đòi hỏi về thể chất, nó giúp chúng ta khỏe mạnh và có thân hình cân đối.

Cuối cùng, đi xe đạp không gây hại cho môi trường vì nó không thải ra bất kỳ khói CO2 nào.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 5

  • “Should people in a city use bicycles more often?”

It depends. Getting around the city on bikes could cut down on traffic, air, and environmental pollution. When there are a lot of people in a city, it is hard to ride a bike.

If someone lives in a big city and wants to move quickly and efficiently around the city, biking may not be the best option.

Nó còn tùy. Đi xe đạp quanh thành phố có thể giảm thiểu ô nhiễm giao thông, không khí và môi trường. Khi có nhiều người trong thành phố, thật khó để đi xe đạp.

Nếu ai đó sống ở một thành phố lớn và muốn di chuyển nhanh chóng và hiệu quả xung quanh thành phố, đi xe đạp có thể không phải là lựa chọn tốt nhất.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 6

  • “Why do so many people like to use private cars in cities?”

People like to use private cars in cities for several reasons. The main reason, of course, is that it allows a certain level of freedom.

Other than that, long-distance public transportation may not be possible in places with few people. People would have to commute using their own cars or vehicles, even if they don’t want to.

Mọi người thích sử dụng ô tô cá nhân trong các thành phố vì một số lý do. Tất nhiên, lý do chính là nó cho phép một mức độ tự do nhất định.

Ngoài ra, các phương tiện giao thông công cộng đường dài có thể không khả thi ở những nơi ít người. Mọi người sẽ phải đi làm bằng ô tô hoặc phương tiện của chính họ, ngay cả khi họ không muốn.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Từ vựng ielts theo chủ đề Bicycles
                                     Từ vựng IELTS theo chủ đề Bicycles IELTS Speaking – TDP IELTS

Question 7

  • “What can the government do to encourage people to ride bicycles more often?”

There are many ways the government could encourage people to ride bikes. They can add more bike lanes to all roads and streets so that people who ride bikes feel safe and comfortable.

The government could also offer rewards and incentives to get more people to ride bikes in certain places and cities. Governments can also say that employers who support bike commuting will get a tax break.

Chính phủ có thể khuyến khích người dân đi xe đạp bằng nhiều cách. Họ có thể bổ sung thêm nhiều làn đường dành cho xe đạp trên tất cả các con đường và đường phố để những người đi xe đạp cảm thấy an toàn và thoải mái.

Chính phủ cũng có thể đưa ra các phần thưởng và khuyến khích để thu hút nhiều người hơn đi xe đạp ở một số địa điểm và thành phố nhất định. Chính phủ cũng có thể nói rằng những người sử dụng lao động ủng hộ việc đi lại bằng xe đạp sẽ được giảm thuế.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 8

  • “Should city planners include separate lanes for bicycle users?”

Yes, city planners should make separate bike lanes because it would make people who ride bikes feel safer. People would be more likely to ride bikes instead of driving cars if streets and highways had separate lanes.

Đúng vậy, các nhà quy hoạch thành phố nên tạo làn đường riêng cho xe đạp vì nó sẽ làm cho những người đi xe đạp cảm thấy an toàn hơn. Mọi người sẽ có nhiều khả năng đi xe đạp thay vì lái ô tô nếu đường phố và đường cao tốc có làn đường riêng biệt.

Make your own sentence

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lời kết

Trên đây là những từ vựng IELTS theo chủ đề Bicycles IETLS Speaking bổ ích. TDP IELTS sẽ là một trung tâm uy tín và đáng để đồng hành nếu bạn đang có nhu cầu học IELTS đấy.

Tìm hiểu thêm: IELTS Speaking – holiday vocabulary

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY