IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 1
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 1

Trên đây là những từ vựng tổng hợp từ IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 1. Học thêm những từ sau đây cùng TDP IELTS nhé.

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 1 - TDP IELTS
IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 1 – TDP IELTS

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

Reading Test 1: Why We Need To Protect Polar Bears

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 1.1

Bài Reading Test 1.1 thuộc cuốn IELTS Cambridge 16 có rất nhiều từ vựng IELTS bổ ích, bạn có thể tham khảo phía bên dưới nhé:

  Word

form

Family words Synonyms Antonyms Collocations
threaten (v) threat (n): mối đe dọa danger, risk safety threaten the life
consequence (n) consequent (adj): do đó

consequently (adv): hậu quả là

outcome, event, result    
obese (adj) obesity (n): bệnh béo phì fat, chubby skinny, slender, slim  
mystery (n) mysterious (adj): huyền bí puzzle, riddle, secret open book unsolved mystery

great mystery

density (n) dense (adj): dày đặc solidity   average density

population density

traffic density

insufficient (adj) sufficient (adj): đầy đủ

sufficiency (n): sự sung túc

sufficiently (adv)

lacking, poor, inadequate enough, plentiful, full  
starvation (n) starve (v): bỏ đói

starved (adj): đói

hunger, poor diet, famine fullness, glut oxygen starvation

starvation wages

pregnancy (n) pregnant (adj): mang thai child-bearing, reproduction   early pregnancy

healthy pregnancy

unplanned pregnancy

evidence (n) evident (adj): hiển nhiên, rõ ràng proof, fact, witness disproof clear evidence

valuable evidence

false evidence

manipulate (v) manipulation (n): sự vận dụng

manipulator (n): người điều khiển

exploit, control, manage support, fix, mishandle skilfully manipulate

easily manipulate

frustration (n) frustrate (v): làm thất vọng

frustrated (adj): thất vọng

annoyance, disappoinment delight, joy sense of frustration

considerable frustration

astonishing (adj) astonishment (n): sự kinh ngạc

astonish (v): làm kinh ngạc

astonishingly (adv): một cách kinh ngạc

surprising, unexpected ordinary, usual  
extinction (n) extinct (adj): bị tuyệt chủng loss, destruction rescue, save, preservation on the edge of extinction

mass extinction

disappearance (n) disappear (v): biến mất vanish, loss, fading arrival, stay, emergence mysterious disappearance

Xem thêm:

 Reading Test 2: The Step Pyramid of Djoser

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 1.2

TDP IELTS gửi đến bạn một số từ vựng IELTS Topic: Archeology từ Cambridge 16 Reading test 1.2:

  Word

form

Family words Synonyms Antonyms Collocations
enormous (adj) enormousness (n): sự to lớn

enormously (adv): rất lớn

huge, vast, gigantic tiny, micro, mini, trivial  
impressive (adj) impress (v): gây ấn tượng

impression (n): sự ấn tượng

impressively (adv): một cách ấn tượng

affecting, provoking modest, normal, usual fairly impressive

highly impressive

historian (n) history (n): lịch sử

historic (adj): mang tính lịch sử

professor   official historian

local historian

investigate (v) investigation (n): sự điều tra

investigator (n): người điều tra

examine, study, search overlook, ignore, neglect extensively investigate

thoroughly investigate

experimentation (n) experimental (adj): thực nghiệm

experimenter (n): người thử nghiệm

test, research, examination    
region (n) regional (adj): mang tính khu vực

 

area, zone, site, location   remote region

industrial region

populated region

accomplishment (n) accomplished (adj): trọn vẹn, hoàn hảo

accomplish (v): đạt được

achievement, success, victory nonfulfillment, failure significant accomplishment
discourage (v) discouraged (adj): nản lòng

discouragement (n): việc không tán thành

frustrate, bother, frighten encourage, prompt strongly discourage

actively discourage

archaeologist (n) archeology (n): khảo cổ học

archaeological (adj): mang tính khảo cổ

     
excavate (v) excavation (n): sự khai quật

excavator (n): người khai quật

dig, shovel cover, fill, bury completely excavate

partially excavate

valuables (n) valuable (adj): quý giá treasure, property, belongings Debts  
astonish (v) astonishment (n): sự kinh ngạc

astonished (adj): kinh ngạc

amaze, stun, surprise calm, bore  
amaze (v) amazement (n): sự kinh ngạc

amazed (adj): bất ngờ

impress, surprise, stun dull, depress  
exaggeration (n) exaggerate (v): phóng đại

exaggerated (adj): mang tính phóng đại

exaggeratedly (adv): một cách phóng đại

boasting, excess, emphasis Restraint  
constitute (v) constitution (n): sự thành lập

constitutive (adj): thiết lập

form, make up, establish break, seperate, discharge  
evolution (n) evolutionary (adj): tiến hóa

evolutionist (n): người mở mang

growth, progress, rise decline, throwback gradual evolution

natural evolution

human evolution

revolutionary (adj) revolution (n): cuộc cách mạng

revolutionize (v): cách mạng hóa

innovative, advanced, new common, ordinary, old  

 Reading Test 3: The Future Of Work

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 1.3

Từ vựng IELTS chủ đề Business được tổng hợp bên dưới. Các bạn có thể tham khảo và note lại kiến thức cho mình nhé!

  WF Family words Synonyms Antonyms Collocations
consultancy (n) consultant (n): người tư vấn chat, counsel, discussion    
automation (n) automate (v): tự động hóa

automatic (adj): tự động

automatically (adv): một cách tự động

computerization physical work, manual labour  
disruptive (adj) disrupt (v): làm gián đoạn

disruption (n): sự gián đoạn

disruptively (adv): một cách gián đoạn

break, destroy supportive, repair highly disrupted
fundamental (adj) fundament (n): nguyên tắc cơ bản basic, key, simple complex, advanved absolutely fundamental
judgement (n) judge (v): đánh giá

judge (n): thẩm phán

conclusion, opinion confusion, hesitation intuitive judgement

critical judgement

snap judgement

legal (adj) legacy (n): di sản

illegal (adj): bất hợp pháp

legally (adv): hợp pháp

official, right, allowed illegal, wrong, improper completely legal
enhancement (n) enhance (v): cải thiện

enhanced (adj): được cải thiện

improvement, development drop, fall, decline  
consequence (n) consequent (adj)

consequently (adv)

result, outcome, effect, event cause, reason, factor direct consequences

beneficial consequences

lead to the consequences

cognitive (adj) cognition (n): sự nhận thức mental, rational physical, body  
profession (n) professional (adj): chuyên nghiệp

professor (n): giáo sư

occupation, job   medical profession
observation (n) observe (v): quan sát

observant (n): người quan sát

watch, follow, notice, view ignore, neglect close observation

scientific observation

instruction (n) instruct (v): hướng dẫn

instructor (n): người hướng dẫn

order, advice, command request clear instruction

verbal instruction

follow the instruction

objective (n) objective (adj): khách quan

objectively (adv): một cách khách quan

aim, goal, target confusion key objectives

long-term objectives

reach the objectives

trustworthy (adj) trustworthiness (n): sự đáng tin cậy

trust (v): tin tưởng

reliable, honest, sincere doubtful, unfaithful  
expertise (n) expert (n): chuyên gia master, professor   specific expertise

engineering expertise

retirement (n) retire (v): nghỉ hưu pullout, recession   take early retirement

retirement pension

restrict (v) restriction (n): sự giới hạn

restricted (adj): bị giới hạn

limit, block exceed, widen seriously restrict

further restrict

unemployment (n) unemployed (adj): thất nghiệp

employ (v): thuê, mướn

joblessness hire, recruitment a rise in unemployment

unemployment insurance

unemployment rate

redundancy (n) redundant (adj): dư thừa     major redundancies

widespread redundancies

thriving (adj) thrive (n): sự thịnh vượng growing, blossom, healthy, boomy lose, poor, fruitless, failing  

Lời Kết

Trên đây là những từ vựng tổng hợp từ IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 16 Reading Test 1. Hy vọng những từ vựng trên sẽ bổ sung phần nào kiến thức cho kỳ thi IELTS General hay Academic của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm IELTS chất lượng, TDP IELTS sẽ là một lựa chọn đang tin cậy đấy.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY