IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 14 Reading Test 2
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 14 Reading Test 2

TDP IELTS gửi đến bạn từ vựng IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 14 Reading Test 2. Nếu bạn đang luyện tập thực hành giải đề Cambridge IELTS 12 thì đừng bỏ qua những từ vựng sau nhé!

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 14 Reading Test 2 - TDP IELTS
IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 14 Reading Test 2 – TDP IELTS

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

Reading Test 2.1: Alexander Henderson (1831-1913)

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 14 Reading Test 2.1

Topic: Biography

Dưới đây là tổng hợp IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 14 Reading Test 2.1 topic Biography. Bảng dưới tổng hợp từ, nghĩa, từ đồng nghĩa, và các cụm collocation giúp bạn áp dụng hiệu quả và hiểu rõ ràng chi tiết nhất.

  Word

form

Family words Synonyms Antonyms Collocations
emigrate (v) emigrant (n): dân di cư

emigration (n): sự di cư

migrate, travel, leave, relocate return, immigrate  
residence (n) resident (n): cư dân

residential (adj): thuộc về dân, nhà ở

house, habitation, accommodation   a temporary residence

apply for a residence permit

principal residence

settle (v) settlement (n): sự định cư, thỏa thuận

settler (n): người giải quyết, khai hoang

establish, inhabit, resolve   informally settle

permanently settle

be ready to settle down

portrait (n) portray (v): vẽ chân chung picture, photograph, sketch, drawing   a family portrait

a portrait painter

a sculptural portrait

exhibit (v) exhibition (n): buổi triễn lãm show, illustrate, demonstrate conceal, hide  
wilderness (n) wild (adj): hoang dã nature, outdoors   explore the wilderness

desert wilderness

Reading Test 2.2: Back To The Future Of Skyscraper Design

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 14 Reading Test 2.2

Topic: Architecture

Nếu cảm thấy bài đọc quá khó để hiểu, bạn có thể xem một số từ vựng IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 14 Reading Test 2.2 được tổng hợp bên dưới nha.

  WF Family words Synonyms Antonyms Collocations
reliance (n) reliant (adj): đáng tin

reliable (adj): có thể tin cậy được

reliability (n): sự đáng tin cậy

rely (v): dựa vào

dependence, trust   heavy reliance

place too much reliance on

eliminate reliance on

accommodate (v) accommodation (n): nơi ở fit, hold, take   comfortably accommodate
relentlessly (adv) relentless (adj): tàn nhẫn, không ngớt, thường xuyên

 

unstoppable, persistent, insistent    
aggressively (adv) aggressive (adj): hung hăng, xông xáo

aggression (n): sự xâm lược, gây chiến

strongly, firmly, roughly lightly, softly, tenderly  
frightening (adj) frighten (v): dọa sợ scary, fearful, terrifying calming, comforting, relaxing extremely frightening
epidemic (n) epidemic (adj): lan truyền như bệnh dịch widespread, plague, pandemic restricted worldwide epidemic

the flu epidemic

a typhus epidemic

advocate (v) advocator (n): người ủng hộ

advocate (n): người chủ trương, ủng hộ

support, promote, encourage discourage, opponent a powerful advocate

strongly advocate

be widely advocated

harsh (adj) harshness (n): sự thô ráp, cộc cằn, tàn nhẫn severe, tough mild, pleasant  

Tải trọn bộ IELTS Cambridge 14 qua link: Tại đây

Reading Test 2.3: Why Companies Should Welcome Disorder

IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 14 Reading Test 2.3

Topic: Business

Lướt nhẹ 3s và bạn đã có thể nằm lòng nội dung Cambridge IELTS 14 Reading Test 2.3 với những từ và cụm từ dưới đây.

  WF Family words Synonyms Antonyms Collocations
entrepreneur (n) entrepreneurial (adj): thuộc về kinh doanh business person   successful entrepreneur

potential entrepreneur

perfectionist (n) perfect (adj): hoàn hảo

perfection (n): sự hoàn hảo

idealizer, sentimentalist    
steadily (adv) steady (adj): đều đặn commonly, frequently seldom, unusually,  
efficiency (n) efficient (adj): có hiệu quả, có năng lực productiveness, ability, capacity inefficiency, incompetency achieve great efficiency

promote industrial efficiency

obsession (n) obsess (v): gây ám ảnh

obsessive (adj): ám ảnh

fetish, lust, fixation   unhealthy obsession

become an obsession

detrimental (adj) detriment (n): sự thiệt hại harmful, damaging beneficial be seriously detrimental to sth
innovate (v) innovation (n): sự đổi mới

innovator (n): người đổi mới, cải cách

innovative (adj): mang tính đổi mới

revolutionize, invent, renovate stagnate, deteriorate  
rigid (adj) rigidity (n):  sự cứng nhắc, khắt khe inflexible, stiff, firm flexible,

relaxed, easy

 
assumption (n) assume (v): cho rằng believe, accept, suppose, guess   base on the assumption

fundamental assumption

Lời kết

Trên đây là IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 14 Reading Test 2. Hy vọng những từ vựng IELTS Reading Vocabulary Cambridge IELTS 14 Reading Test 2 sẽ giúp đỡ được bạn trong kỳ thi IELTS. Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm IELTS chất lượng, TDP IELTS sẽ là một lựa chọn đang tin cậy đấy.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY