Describe your best friend - IELTS Speaking Part 2 - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Describe your best friend – IELTS Speaking Part 2

TDP IELTS hôm nay sẽ tổng hợp những câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking về chủ đề Describe your best friend . Hi vọng bài viết sau sẽ giúp ích cho bạn.

Describe your best friend - IELTS Speaking Part 2 - TDP IELTS
Describe your best friend – IELTS Speaking Part 2 – TDP IELTS

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

Describe your best friend

Describe your best friend ielts speaking part 2:

Question 1

  • “Do you have many friends?”

No, I don’t have a lot of friends because it takes a lot of time to keep in touch with them all. But I wouldn’t mind spending time with them if they didn’t complain so much about their lives and were more positive. So, I only have a few close friends that I really care about.

Không, tôi không có nhiều bạn vì mất rất nhiều thời gian để giữ liên lạc với tất cả họ. Nhưng tôi sẽ không ngại dành thời gian cho họ nếu họ không phàn nàn quá nhiều về cuộc sống của mình và tích cực hơn. Vì vậy, tôi chỉ có một vài người bạn thân mà tôi thực sự quan tâm.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 2

  • “How often do you see or meet your friends?”

Even though I only have a few friends, I try to see them at least once a week. This may not seem like much, but it’s enough for me to keep them up to date on my life by talking about things that are happening every day.

Mặc dù tôi chỉ có một vài người bạn, tôi cố gắng gặp họ ít nhất một lần một tuần. Như vậy có vẻ không nhiều, nhưng đủ để tôi cập nhật cho họ về cuộc sống của mình bằng cách nói về những điều đang diễn ra hàng ngày.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 3

  • “Is there anything special about your friends?”

I’m not sure what “special” means in this situation, but all of my friends are pretty “special” to me because we all look out for each other in whatever way is possible. But if you want me to name a specific “skill” or “quality,” I would say that one of my friends is a great cyclist, while another was the champion of a chess tournament.

Tôi không chắc “đặc biệt” có nghĩa là gì trong tình huống này, nhưng tất cả bạn bè của tôi đều khá “đặc biệt” đối với tôi bởi vì chúng tôi đều quan tâm đến nhau theo bất cứ cách nào có thể. Nhưng nếu bạn muốn tôi kể tên một “kỹ năng” hoặc “phẩm chất” cụ thể, tôi sẽ nói rằng một trong những người bạn của tôi là một tay đua xe đạp cừ khôi, trong khi một người khác là nhà vô địch của một giải đấu cờ vua.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 4

  • “Are your friends mostly your age or different ages?”

Most of my friends are the same age as me, but I wouldn’t mind having friends of different ages as well. But I choose to stick with friends my age because we all tend to talk, behave, and think pretty much the same way.

Hầu hết bạn bè của tôi đều bằng tuổi tôi, nhưng tôi cũng không ngại có những người bạn ở độ tuổi khác nhau. Nhưng tôi chọn gắn bó với những người bạn cùng tuổi vì chúng tôi đều có xu hướng nói chuyện, cư xử và suy nghĩ khá giống nhau.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 4 - TDP IELTS
Question 4 – TDP IELTS

Question 5

  • “What you did with your friends last time you met them?”

It rarely happens that all of our friends are managing to meet and get together at the same time and at the same spot because of our busy life schedule, but when it does happen, we try to make the best use of the occasion. So, the last time when we all got together, we went to one of our favourite restaurants in town to enjoy a great meal.

Hiếm khi xảy ra chuyện tất cả bạn bè của chúng ta đang sắp xếp gặp và họp mặt cùng một lúc và tại cùng một địa điểmlịch trình cuộc sống bận rộn của chúng ta, nhưng khi điều đó xảy ra, chúng ta cố gắng tận dụng tốt nhất dịp này. Vì vậy, lần cuối cùng khi tất cả chúng tôi gặp nhau, chúng tôi đã đến một trong những nhà hàng yêu thích của chúng tôi trong  thành phố để thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 6

  • “How do people in your country meet others and make friends?”

People in my country have a reputation for being friendly and social. So, it doesn’t really take much effort to meet people and make friends. So, whether we’re going to a store to buy things or just going to a place of worship once in a while, we can make friends pretty easily. Even people we meet at work turn out to be some of our lifelong friends.

Người dân ở đất nước tôi nổi tiếng là thân thiện và hòa đồng. Vì vậy, không thực sự tốn nhiều công sức để gặp gỡ mọi người và kết bạn. Vì vậy, cho dù chúng tôi đến một cửa hàng để mua đồ hay chỉ thỉnh thoảng đến một nơi thờ phượng, chúng ta có thể kết bạn khá dễ dàng. Ngay cả những người chúng ta gặp tại nơi làm việc hóa ra lại là một số người bạn cả đời của chúng ta.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 6 - TDP IELTS
Question 6 – TDP IELTS

Question 7

  • “Do you think friendship is important nowadays as it was in the past?”

I do think that friendship is just as important today as it was in the past, and it will probably stay that way in the future. Everything in our world has changed in recent years, including how we make friends and how we interact with them, but the appeal of friendship hasn’t changed at all.

Tôi nghĩ rằng tình bạn ngày nay cũng quan trọng như nó đã từng trong quá khứ, và nó có thể sẽ vẫn như vậy trong tương lai. Mọi thứ trong thế giới của chúng ta đã thay đổi trong những năm gần đây, bao gồm cả cách chúng ta kết bạn và cách chúng ta tương tác với họ, nhưng sức hấp dẫn của tình bạn vẫn không hề thay đổi chút nào.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 8

  • “Do you think it is possible to become real friends with people you meet on the internet?”

Yes, I think we can become real friends with people we meet online, but it depends on what “real friends” means to us. There’s no reason why we can’t meet people we’ve talked to online who live in the area. I think that how we keep in touch is more important than how we met in the first place.

Đúng, tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè thực sự với những người mà chúng ta gặp trực tuyến, nhưng điều đó phụ thuộc vào ý nghĩa của “những người bạn thực sự” đối với chúng ta. Không có lý do gì chúng ta không thể gặp những người chúng ta đã nói chuyện trực tuyến sống trong cùng khu vực. Tôi nghĩ rằng cách chúng ta giữ liên lạc quan trọng hơn cách chúng ta gặp nhau ngay từ đầu.

Make your own sentence

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lời kết

Trên đây là những từ vựng ielts speaking describe your best friend. TDP IELTS sẽ là một trung tâm uy tín và đáng để đồng hành nếu bạn đang có nhu cầu học IELTS đấy.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY