Từ Vựng IELTS Speaking Topic Flower (Updated 2023) - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Từ Vựng IELTS Speaking topic Flower (Update 2023)

Trong kỳ thi IELTS Speaking, việc sử dụng từ vựng phong phú và chính xác là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn đạt được điểm số cao. Và chủ đề IELTS Speaking topic Flower là một trong những chủ đề thường xuất hiện trong kỳ thi này.

IELTS Speaking part 1 topic Flower
                                          IELTS Speaking Topic Flower – TDP IELTS

Vì vậy, trong bài viết này, hãy cùng TDP củng cố từ vựng  IELTS Speaking topic Flower nhé.

Xem thêm:Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu.

IELTS Speaking topic Flower

Question speaking IELTS part 1 topic flowers:

Question 1

  • “Do you like to have flowers in your home?”

Yes, I like to have flowers in my house because they add a touch of nature that makes my house feel more alive. Also, when there is a holiday or special event in my country, it is a very important tradition for people to have flowers in their homes.

Đúng vậy, tôi thích có hoa trong nhà bởi vì chúng tạo thêm một nét chấm phá của thiên nhiên khiến ngôi nhà của tôi có sức sống hơn. Khi có một ngày lễ hoặc sự kiện đặc biệt ở đất nước tôi, việc cắm hoa trong nhà là một truyền thống rất quan trọng đối với mọi người.

Make your own sentence

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2

  • “Where would you go to buy flowers?”

I would certainly prefer to pick up or buy my flowers straight from a “flower farm”because I could choose the freshest and most beautiful flowers, but since I live in a city, that’s not really possible. So, the only thing I could do was run to a flower shop in my town and buy some flowers. Today, we can also order flowers online and have them sent to our homes.

Tôi chắc chắn sẽ muốn hái hoặc mua hoa của tôi trực tiếp từ một “trang trại hoa” vì tôi có thể chọn những bông hoa tươi và đẹp nhất, nhưng vì tôi sống ở một thành phố, điều đó không thực sự có thể. Vì vậy, điều duy nhất tôi có thể làm là chạy đến một cửa hàng hoa trong thị trấn của tôi và mua một ít hoa. Ngày nay, chúng ta cũng có thể đặt hoa trực tuyến và được gửi đến tận nhà.

Make your own sentence

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IELTS Speaking part 1 topic Flower
                                        Flower IELTS speaking part 1 – TDP IELTS

Question 3

  • “On what occasions would you give someone flowers?”

Flowers are a good choice for most events. We can give flowers on birthdays, weddings, wedding anniversaries, new year’s eve, valentine’s day, graduation day, father’s day, mother’s day, Christmas, and other religious holidays.

Hoa là một lựa chọn tốt cho hầu hết các sự kiện. Chúng tôi có thể tặng hoa vào ngày sinh nhật, đám cưới, ngày kỷ niệm ngày cưới, đêm giao thừa, ngày lễ tình nhân, ngày tốt nghiệp, ngày của cha, ngày của mẹ, lễ giáng sinh, và các ngày lễ tôn giáo khác.

Make your own sentence

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tìm hiểu thêm:

Question 4

  • “Are flowers important in your culture?”

I would say that flowers are important in my culture because there are a lot of flower shops and flower plants in my country. Also, just looking at how many people in my city buy flowers and give them to their loved ones as gifts shows that flowers are important in my culture.

Tôi muốn nói rằng hoa rất quan trọng trong nền văn hóa của tôi vì có rất nhiều cửa hàng hoa và cây hoa ở đất nước tôi. Ngoài ra, chỉ cần nhìn vào có bao nhiêu người ở thành phố của tôi mua hoa và tặng họ làm quà cho những người thân yêu của họ cho thấy rằng hoa rất quan trọng trong văn hóa của tôi.

Make your own sentence

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IELTS Speaking part 1 topic Flower
                                      IELTS Speaking part 1 topic flowers – TDP IELTS

Question 5

  • “Is it common for people to have gardens where you live?”

No, gardens aren’t very common, especially where I live in the city, because it’s more profitable to build businesses, apartments, or houses than to make gardens, which aren’t worth much money.

Không, vườn không phổ biến lắm, đặc biệt là nơi tôi sống trong thành phố, bởi vì xây dựng doanh nghiệp, căn hộ hoặc nhà ở sẽ có lợi hơn là làm vườn, vốn không đáng bao nhiêu.

Make your own sentence

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 6

  • “How people in major cities can be encouraged to grow flowers on the rooftop?”

The amount of land in big cities is shrinking, especially in my country. Growing flowers on rooftops could be a big deal for the economy and the environment for people who live in cities. The heat and energy costs of a building can be cut by having flowers on the roof. It helps cut down on carbon emissions and makes more oxygen, which makes the air cleaner. Also, growing flowers on the roofs will make the whole city look better with beautiful blooms.

Đất ở các thành phố lớn ngày càng thu hẹp, đặc biệt là ở nước tôi. Trồng hoa trên các mái nhà có thể là một vấn đề lớn đối với nền kinh tế và môi trường đối với những người sống ở thành phố. Chi phí nhiệt và năng lượng của một tòa nhà có thể được cắt giảm bằng cách trồng hoa trên mái nhà. Nó giúp cắt giảm lượng khí thải carbon và tạo ra nhiều oxy hơn, giúp không khí sạch hơn. Ngoài ra, trồng hoa trên mái nhà sẽ làm cho toàn thành phố đẹp hơn với những chùm hoa đẹp.

Make your own sentence

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

IELTS Speaking part 1 topic Flower
                                         IELTS speaking part 2 flowers –  Speaking IELTS topic flowers

Question 7

  • “How flowers are important in a ceremony or festival in your country?”

Since many people in my country buy flowers from flower shops for religious or cultural ceremonies and festivals, it’s safe to say that flowers play a big part in celebrations. For example, weddings or funerals in my country are almost never held without flowers.

Vì nhiều người ở đất nước tôi mua hoa từ các cửa hàng hoa cho các nghi lễ và lễ hội tôn giáo hoặc văn hóa, nên có thể nói rằng hoa đóng một vai trò quan trọng trong các lễ kỷ niệm. Ví dụ, đám cưới hay đám tang ở nước tôi hầu như không bao giờ được tổ chức mà không có hoa.

Make your own sentence

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 8

  • “On what occasions people generally give flowers to others?”

There are many occasions when people give flowers to each other. For example, some people give flowers at weddings and anniversaries. Some people send flowers to congratulate someone on a job, business, or success. Many people give flowers to special people on their birthdays. Some people give flowers as a sign of love and appreciation, especially in romantic relationships.

Có rất nhiều dịp người ta tặng hoa cho nhau. Ví dụ, một số người tặng hoa trong đám cưới và ngày kỷ niệm. Một số người gửi hoa để chúc mừng một ai đó về công việc, kinh doanh, hoặc thành công. Nhiều người tặng hoa cho những người đặc biệt trong ngày sinh nhật của họ. Một số người tặng hoa như một dấu hiệu của tình yêu và sự trân trọng, đặc biệt là trong các mối quan hệ lãng mạn.

Make your own sentence

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lời kết

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm được một số từ vựng và cụm từ hữu ích để sử dụng từ vựng IELTS Speaking topic Flower. Việc sử dụng từ vựng phù hợp và chính xác là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi này.

Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm IELTS uy tín để học tiếng Anh và cải thiện kỹ năng của mình, trung tâm TDP IELTS là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Liên hệ  qua: TDP Facebook

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY