Chiến lược làm dạng bài Completion Tasks trong bài thi IELTS Listening
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Chiến lược làm dạng bài Completion Tasks trong bài thi IELTS Listening

Sentence Completion gồm hai dạng chính là Sentence Completion và Note Completion/Form Completion/Table Completion/Flow Chart Completion and short answer questions. IELTS đã tổng hợp chiến lược làm dạng bài Completion Tasks trong từng trường hợp cụ thể.

chien luoc lam dang bai Completion Tasks-tdp ielts

Tìm hiểu thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5+ cho người mới bắt đầu chi tiết nhất

Dạng 1 – Sentence Completion

Chiến lược làm bài Sentence Completion IELTS Listening

(1) Hướng dẫn trong đề bài sẽ cho bạn biết có bao nhiêu người nói và chủ đề của bài nghe.

(2) Hướng dẫn của đề sẽ yêu cầu bạn điền bao nhiêu từ vào khoảng trống.

(3) Các câu hỏi sẽ theo thứ tự đọc bài.

(4) Các khoảng trống có thể ở đầu, giữa hoặc cuối câu.

(5) Bạn điền từ vào chỗ trống giống như cách bạn nghe. Ví dụ số ít/số nhiều. Đừng thay đổi chúng.

(6) Việc đọc câu hỏi và tư duy về loại thông tin cần điền trước khi nghe vô cùng quan trọng.

(7) Đảm bảo là bạn viết các con số, không phải từ cho các con số. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian cũng như ít bị mắc lỗi. Ví dụ điền 110 thay vì ‘one hundred and ten’.

(8) Hãy suy nghĩ về loại từ mà đáp án cần điền (nouns, verbs, adverbs etc).

(9) Trước khi nghe, nhìn vào mỗi câu và gạch dưới từ khóa và cụm để giúp bạn tập trung vào việc nghe đúng từ.

(10) Những từ khóa trong câu hỏi có thể được paraphrase so với bài nghe, cố gắng suy nghĩ từ đồng nghĩa cho từ khóa trong câu hỏi để nghe dễ dàng hơ.

(11) Hoàn thành tương tự như viết ghi chú. Sự khác biệt chính là những khoảng trống sẽ không hoàn chỉnh về ngữ pháp như câu. Cũng sẽ có ít sự liên kết giữa một câu so với ghi chú. 

chien luoc lam dang bai Completion Tasks-tdp ielts

Ví dụ về cách làm dạng bài IELTS Listening – Sentence Completion

Bước  1 – Nhận diện đây là dạng câu hỏi Sentence Completion.

Bước 2 – Đọc đề một cách thật cẩn thận. Với câu hỏi 1-4, đề yêu cầu ”write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER”.

Với câu hỏi 5-10, “NO MORE THAN TWO WORD”.

Bước 3 – Nhìn vào tiêu đề, chúng ta biết là Scottish Beaver Trial là chủ đề của bài

Bước 4 – Gạch dưới mỗi từ khóa sau:

Question 1 – no beavers, UK since, century

Question 2 – make, better, ‘keynote’ species

Question 3 – total, families of beavers, Knapdale Forest

Question 4 – what’s called, tell scientists, beavers affect

Question 5 – Eileen, short period, Scottish Beaver Trial

Question 6 – particular, area, research

Question 7 – project, job, studying,

Question 8 – fortunate, see, beavers

Question 9 – particular, task, dams

Question 10 – set up

Bước 5 – Nghĩ về loại từ mà chúng ta cần nghe ra cho đáp án

Question 1, chúng ta cần nghe một con số

Question 2 – noun

Question 3 – number

Question 4 – noun

Question 5 – noun

Question 6 – noun/adjective

Question 7 – noun/adjective

Question 8 – noun

Question 9 – verb

Question 10 – noun

Dạng 2 – Note Completion/Form Completion/Table Completion/Flow Chart Completion and short answer questions 

Chiến lược làm dạng bài Completion Tasks

Những dạng câu hỏi này tương tự như ví dụ vừa rồi, Sentence Completion. Trong mỗi câu hỏi, một vài từ hoặc số sẽ bị thiếu, chúng ta cần nghe và điền vào khoảng trống.

Tương tự như cách dạng bài Sentence completions, nhưng cần chú ý một vài sự khác biệt nhỏ sau:

Mỗi ghi chú có thể được thể hiện theo những cách khác nhau, ví dụ:

– Ghi chú với tiêu đề phụ và bullet points

– Một bảng với thông tin dưới dạng tiêu đề

– Một biểu mẫu mà cần hoàn thành vào

– Một biểu đồ với các thông tin cần hoàn thành

– Những câu hỏi với khoảng trống để trả lời.

Ví dụ cách làm dạng bài IELTS Listening

Note Completion

Instructions: WRITE NO MORE THAN 2 WORDS FOR EACH ANSWER

Bước 1 – Nhận diện dạng câu hỏi, chúng ta có thể thấy đây là dạng Note completion.

Bước 2 – Đọc đề một cách cẩn thận – WRITE NO MORE THAN 2 WORDS FOR EACH ANSWER

Bước 3 – Nhìn vào tiêu đề, chúng ta biết là nói về mountain gorillas.

Bước 4 – Gạch dưới những từ khóa chính trong câu hỏi. Question 1 – builds a nest. Question 2 – older males, colored coat. Question 3 – Younger males. Question 4 – Plants provide. Question 5 – environment gorillas live

Bước 5 – Cố gắng nghĩ về loại từ mà chúng ta cần nghe cho các đáp án.

Ví dụ, trong câu 1, chúng ta cần nghe tên của một địa điểm (noun)

Câu  2, chúng ta cần nghe màu sắc (noun/adjective)

Câu 3, chúng ta cần nghe tên (noun)

Câu 4, chúng ta cần nghe cái gì đó mà gorillas cần ăn hoặc uống (noun)

Câu 5, chúng ta cần nghe cái gì đó mà không tốt cho gorillas (noun)

chien luoc lam dang bai Completion Tasks-tdp ielts

Form Completion

Dạng Form completion có cấu trúc giống Note completion. Dạng câu hỏi Form completion thường xuất hiện ở Section 1. Bởi vì Section 1 là dễ nhất, chúng ta nên cố gắng đúng nhiều câu nhất có thể ở phần này để đạt điểm cao.

Bước 1 – Nhận diện dạng câu hỏi. Chúng ta có thể thất rõ các câu hỏi là dạng Form completion.

Bước 2 – Đọc đề một cách cẩn thận. NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Bước 3 – Nhìn vào tiêu đề “Museum of London Life’ chúng ta biết là nội dung sẽ về bảo tàng ở London.

Bước 4 – Gạch dưới những từ khóa trong mỗi câu hỏi.

Question 1 – Name

Question 2 – Address

Question 3 – London

Question 4 – Telephone

Question 5 – 10+ people,

Question 6 – students,

Question 7 – 20% for groups

Question 8 – Price of entry

Question 9 – Special exhibition

Question 10 – Day of visit

Bước 5 – Cố gắng nghĩ loại từ cần nghe. Với dạng câu hỏi Form completion, điều này rất dễ và đơn giản.

Question 1 – Tên

Question 2 – Địa chỉ

Question 3 – Tương tự như là postcode, cái mà sẽ có số và chữ ở UK

Question 4 – Số

Question 5 – Số

Question 6 – Số

Question 7 – Số

Question 8 – Số

Question 9 – Tên

Question 10 – Số (ngày)

Flow Chart Completion

Flow-chart completion đòi hỏi bạn phải phát hiện ra những từ còn trống trong một chuỗi các bước mà mô tả về một quy trình theo thời gian (theo trình tự hoặc giai đoạn). Những những dạng bài điền từ khác (note completion, form completion và table completion) bạn cần hoàn thành các khoảng trống với từ bạn nghe được trong recording, hoặc chọn đáp án từ một danh sách cho sẵn.

Nếu bạn cần nghe từ từ bài nghe để điền vào chỗ trống, hãy cẩn thận với giới hạn số lượng từ cần điền, tránh thay đổi từ mà bạn nghe được.

Bước 1 – Nhận diện dạng câu hỏi. Chúng ta có thể thấy đây là dạng Flow chart completion task.

Bước 2 – Đọc đề một cách cẩn thận. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Bước 3 – Nhìn vào tiêu đề, chúng ta có thể thấy chỉ đề là ‘Lecture summary plan’. Điều này sẽ nói với chúng ta bối cảnh ở trường đại học.

Bước 4  – Gạch dưới những từ khóa trong câu hỏi.

Question 1 – Lecture notes using

Question 2 – Come together, discuss

Question 3 – Agree, what information

Question 4 – Produce,

Question 5 – Email summary, tutor

Bước 5 – Cố gắng nghĩ về các loại từ mà chúng ta cần nghe cho mỗi câu hỏi.

Question 1 – noun

Question 2 – noun

Question 3 – verb

Question 4 – noun

Question 5 – noun

chien luoc lam dang bai Completion Tasks-tdp ielts

Table Completion

Với dạng Table completion, bạn nên nhìn vào thông tin trong bản một cách cẩn thận để có ý tưởng tốt về thông tin cần điền vào. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào những thông tin còn thiếu.

Ví dụ, với bảng dưới đây, từ nets đã được cho sẵn dưới cột basketball, vì vậy bạn cần nghe từ khác cùng loại cho câu 2.

Trong mỗi trường hợp, bạn sẽ nghe môn thể thao trước, vì vậy hãy chú ý đến những từ còn thiếu.

Bước 1 – Nhận diện dạng câu hỏi. Chúng ta có thể thấy là đây là dạng Table completion task.

Bước 2 – Đọc đề một cách cẩn thận. Write ONE WORD ONLY in each gap.

Bước 3 – Đọc tiêu đề một cách cẩn thận. Chúng ta có thể thấy chủ đề bài nghe là về sự kiện thể thao. Mỗi cột là một môn thể thao khác nhau. Mỗi dòng là dụng cụ khác nhau liên quan đến những môn thể thao đó.

Bước 4 – Cố gắng suy nghĩ nhanh về những dụng cụ mà liên quan đến các môn thể thao đó.

Short Answer Questions

Dạng bài nghe này đòi hỏi bạn phải trả lời cho câu hỏi wh- (what, where, when, who, which) và sử dụng lượng từ giới hạn.

Câu hỏi sẽ theo thứ tự của bài nghe và phải trả lời chính xác từ bạn nghe được từ bài nghe.

Bởi vì các câu hỏi sẽ theo trình tự thông tin của bài nghe, hãy đọc các câu hỏi thật cẩn thận trước khi bạn nghe, điều này sẽ giúp bạn hiểu bố cục của bài sẽ nghe. 

Các câu hỏi sử dụng những từ paraphrase những gì được nói trong bài nghe, vì vậy rất là hữu ích nếu bạn suy nghĩ về từ đồng nghĩa hoặc hình thức khác của từ.

Và như thường lệ, chúng ta cố gắng thử và dự đoán loại từ của đáp án, nhưng hãy chú ý là câu trả lời của bạn phải giống hệt với từ bạn nghe được.

Bước 1 – Nhận diện dạng câu hỏi. Chúng ta có thể thấy là đây là dạng Short answer.

Bước 2 – Đọc đề một cách cẩn thận. Write ONE WORD ONLY for each answer.

Bước 3 – Đọc kỹ tiêu đề. Chúng ta có thể thấy một người được gọi là Jack đang nhận một vài góp ý.

Bước 4 – Gạch dưới từ khóa của câu hỏi.

Question 26 – Used too much

Question 27 – Frightened, appear

Question 28 – Main thing, control

Bước 5 – Cố gắng đoán loại từ mà chúng ta sẽ nghe cho từng câu hỏi.

Question 26 – noun

Question 27 – adjective

Question 28 – noun

Note Completion IELTS Listening practicebên cạnh đó sau khi hoàn thành bài luyện nghe nêu trên bạn cũng cần lưu ý đọc thêm nhiều tài liệu để tích lũy thêm vốn từ vựng phong phú thuộc nhiều chủ đề khác nhau.

Xem thêm: Cách làm Matching Features IELTS Reading

Lời kết

Trên đây là những tổng kết về chiến lược làm dạng bài Completion Tasks của TDP IELTS. Chúc bạn ôn luyện hiệu quả và đạt kết quả cao!

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY