LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA IELTS TẠI TDP IELTS (THÁNG 3-4/2024)
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA IELTS TẠI TDP IELTS (THÁNG 3-4/2024)

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA IELTS TẠI TDP IELTS - TDP IELTS

Về TDP IELTS

TDP IELTS là ai?

TDP IELTS là trung tâm chuyên đào tạo IELTS Cấp tốc chất lượng cao có cơ sở tại số 61 Đào Duy Từ, phường 5, quận 10 và số 54 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. TDP IELTS sở hữu đội ngũ giáo viên tiêu chuẩn cao gồm giáo viên Bản xứ – Cựu giám khảo IELTS và giáo viên IELTS 8.0+. 

Phương pháp TDP IELTS 102

Dựa trên Phương pháp TDP IELTS 102 – Phương pháp độc quyền, lộ trình học tại TDP IELTS sẽ qua 3 Giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 – Trigger: Tăng cường Từ vựng, ngữ pháp nâng cao, cải thiện pháp âm. Giai đoạn Trigger sẽ được phân thành 4 Level, dựa trên bài kiểm tra đầu vào của học viên. Đăng ký kiểm tra đầu vào tại đây.
  • Giai đoạn 2 – Develop: Học viên được học tất cả các Dạng đề IELTS sau khi đã có nền Tiếng Anh tốt.
  • Giai đoạn 3 – Practice: Học viên được thực hành các đề thi thực tế, cập nhật mới nhất.

ĐẶC BIỆT: Duy nhất tại TDP IELTS – Học viên không có tham gia các lớp dưới danh sách, TDP IELTS sẽ mở lớp mới dựa trên khung giờ đề xuất của học viên khi đăng ký.

Lịch khai giảng khóa IELTS và giao tiếp tháng 3-4/2024 tại TDP

Tháng 12 này, TDP IELTS thông báo khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp và các khóa học IELTS từ mất gốc đến nâng cao. Lịch khai giảng chi tiết được đính kèm ở những bảng bên dưới bài viết.

Khóa Trigger

Khóa Trigger 0 – Mất gốc

KHÓA TRIGGER 0 ĐẦU VÀO MẤT GỐC
BUỔI TRONG TUẦN THỜI GIAN SUẤT HỌC NGÀY KHAI GIẢNG TÌNH TRẠNG HÌNH THỨC GHI CHÚ
Thứ 2 & Thứ 4
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 03/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 01/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 03/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 01/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 03/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 03/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
TỐI
18:00 – 19:30 THÁNG 3 12/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
18:00 – 19:30 THÁNG 4 08/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 3 12/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 4 08/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
Thứ 3 & Thứ 5
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 09/4/2024 CÒN 6 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 09/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 07/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 07/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
TỐI
18:00 – 19:30 THÁNG 3 21/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
18:00 – 19:30 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 3 21/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 4 18/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
Thứ 7 & Chủ Nhật
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 16/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 13/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 17/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 13/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 23/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 14/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 24/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 14/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
Lớp 1 kèm 1 Lịch linh hoạt theo lịch Khai giảng ngay sau khi đăng ký

Khóa Trigger 1 – Đầu vào 3.0

KHÓA TRIGGER 1 ĐẦU VÀO KHOẢNG 3.0
BUỔI TRONG TUẦN THỜI GIAN SUẤT HỌC NGÀY KHAI GIẢNG TÌNH TRẠNG HÌNH THỨC GHI CHÚ
Thứ 2 & Thứ 4
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 03/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 01/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 03/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 01/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 03/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 03/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
TỐI
18:00 – 19:30 THÁNG 3 12/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
18:00 – 19:30 THÁNG 4 08/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 3 12/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 4 08/4/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
Thứ 3 & Thứ 5
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 09/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 09/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 07/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 07/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
TỐI
18:00 – 19:30 THÁNG 3 21/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
18:00 – 19:30 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 3 21/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 4 18/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
Thứ 7 & Chủ Nhật
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 16/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 13/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 17/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 13/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 23/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 14/4/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 24/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 14/4/2024 CÒN  online/offline Academic/General Training
Lớp 1 kèm 1 Lịch linh hoạt theo lịch Khai giảng ngay sau khi đăng ký

Khóa Trigger 2 – Đầu vào 4.0

KHÓA TRIGGER 2 ĐẦU VÀO KHOẢNG 4.0
BUỔI TRONG TUẦN THỜI GIAN SUẤT HỌC NGÀY KHAI GIẢNG TÌNH TRẠNG HÌNH THỨC GHI CHÚ
Thứ 2 & Thứ 4
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 03/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 01/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 03/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 01/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 03/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 03/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
TỐI
18:00 – 19:30 THÁNG 3 12/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
18:00 – 19:30 THÁNG 4 08/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 3 12/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 4 08/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
Thứ 3 & Thứ 5
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 09/4/2024 CÒN 6 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 09/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 07/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 07/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
TỐI
18:00 – 19:30 THÁNG 3 21/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
18:00 – 19:30 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 3 21/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 4 18/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
Thứ 7 & Chủ Nhật
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 16/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 13/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 17/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 13/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 23/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 14/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 24/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 14/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
Lớp 1 kèm 1 Lịch linh hoạt theo lịch Khai giảng ngay sau khi đăng ký

Khóa Trigger 3 – Đầu vào 5.0

KHÓA TRIGGER 3 ĐẦU VÀO KHOẢNG 5.0
BUỔI TRONG TUẦN THỜI GIAN SUẤT HỌC NGÀY KHAI GIẢNG TÌNH TRẠNG HÌNH THỨC GHI CHÚ
Thứ 2 & Thứ 4
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 03/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 01/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 03/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 01/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 03/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 03/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
TỐI
18:00 – 19:30 THÁNG 3 12/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
18:00 – 19:30 THÁNG 4 08/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 3 12/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 4 08/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
Thứ 3 & Thứ 5
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 09/4/2024 CÒN 6 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 09/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 07/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 07/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
TỐI
18:00 – 19:30 THÁNG 3 21/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
18:00 – 19:30 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 3 21/3/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 4 18/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
Thứ 7 & Chủ Nhật
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 16/3/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 13/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 17/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 13/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 23/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 14/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 24/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 14/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
Lớp 1 kèm 1 Lịch linh hoạt theo lịch Khai giảng ngay sau khi đăng ký

Khóa Trigger 4 – Đầu vào 5.5

KHÓA TRIGGER 4 ĐẦU VÀO KHOẢNG 5.5
BUỔI TRONG TUẦN THỜI GIAN SUẤT HỌC NGÀY KHAI GIẢNG TÌNH TRẠNG HÌNH THỨC GHI CHÚ
Thứ 2 & Thứ 4
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 03/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 01/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 03/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 01/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 03/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 03/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
TỐI
18:00 – 19:30 THÁNG 3 12/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
18:00 – 19:30 THÁNG 4 08/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 3 12/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 4 08/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
Thứ 3 & Thứ 5
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 09/4/2024 CÒN 6 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 09/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 07/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 07/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
TỐI
18:00 – 19:30 THÁNG 3 21/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
18:00 – 19:30 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 3 21/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 4 18/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
Thứ 7 & Chủ Nhật
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 16/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 13/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 17/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 13/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 23/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 14/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 24/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 14/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
Lớp 1 kèm 1 Lịch linh hoạt theo lịch Khai giảng ngay sau khi đăng ký

Khóa Develop – Đầu vào 5.5 – 6.0

KHÓA DEVELOP ĐẦU VÀO  5.5-6.0

NGÀY TRONG TUẦN THỜI GIAN GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG SỐ LƯỢNG CÒN TUYỂN SINH GHI CHÚ
Thứ 2 & Thứ 4 SÁNG 9:00 – 12:10 Tháng 3 18/3/2024 CÒN 1 Academic/General Training
CHIỀU 13:30 – 16:40 Tháng 4 01/4/2024 CÒN 1 Academic/General Training
TỐI 18:00 – 21:00 Tháng 4 03/4/2024 CÒN 2 Academic/General Training
Thứ 3 & Thứ 5 SÁNG 9:00 – 12:10 Tháng 3 19/3/2024 CÒN 2 Academic/General Training
CHIỀU 13:30 – 16:40 Tháng 3 21/3/2024 CÒN 3 Academic/General Training
TỐI 18:00 – 21:00 Tháng 4 18//2024 CÒN 4 Academic/General Training
Thứ 7 & Chủ nhật SÁNG 9:00 – 12:10 Tháng 3 23/3/2024 CÒN 3 Academic/General Training
Tháng 4 27/4/2024 CÒN 4 Academic/General Training
CHIỀU 13:30 – 16:40 Tháng 4 28/4/2024 CÒN 6 Academic/General Training

Lớp 1 kèm 1 – Lịch linh hoạt theo lịch học viên – Khai giảng ngay sau khi đăng ký

Khóa Practice

KHÓA PRACTICE
BUỔI TRONG TUẦN THỜI GIAN SUẤT HỌC NGÀY KHAI GIẢNG TÌNH TRẠNG HÌNH THỨC GHI CHÚ
Thứ 2 & Thứ 4
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 03/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 01/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 03/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 01/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 03/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 03/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
TỐI
18:00 – 19:30 THÁNG 3 12/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
18:00 – 19:30 THÁNG 4 08/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 3 12/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 4 08/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
Thứ 3 & Thứ 5
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 09/4/2024 CÒN 6 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 05/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 09/4/2024 CÒN 4 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 07/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 3 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 07/3/2024 FULL online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
TỐI
18:00 – 19:30 THÁNG 3 21/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
18:00 – 19:30 THÁNG 4 11/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 3 21/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
19:40 – 21:10 THÁNG 4 18/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
Thứ 7 & Chủ Nhật
SÁNG
9:00 – 10:30 THÁNG 3 16/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
9:00 – 10:30 THÁNG 4 13/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 3 17/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
10:40 – 12:10 THÁNG 4 13/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
CHIỀU
13:30 – 15:00 THÁNG 3 23/3/2024 CÒN 1 online/offline Academic/General Training
13:30 – 15:00 THÁNG 4 14/4/2024 CÒN 2 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 3 24/3/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
15:10 – 16:40 THÁNG 4 14/4/2024 CÒN 5 online/offline Academic/General Training
Lớp 1 kèm 1 Lịch linh hoạt theo lịch Khai giảng ngay sau khi đăng ký
Xem thêm thông tin về đăng ký khóa học trực tiếp qua:

Chia sẻ:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký email để nhận bản tin IELTS mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022. All Rights Reserved by TDP-IETLS.

Proudly created by TADA

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY