Trạng từ trong tiếng Anh là gì? - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS

Trạng từ trong tiếng Anh là gì?

Hôm nay, hãy cùng TDP IELTS khám phá tất tần tật những gì bạn cần biết về trạng từ trong tiếng Anh thông qua bài viết Trạng từ trong tiếng Anh là gì? Nào, cùng tìm hiểu thôi!

Trạng từ trong tiếng Anh là gì? - TDP IELTS
Trạng từ trong tiếng Anh là gì? – TDP IELTS

Xem thêm: Lộ trình học IELTS từ 0 đến 6.5 cho người mới bắt đầu

Định nghĩa về trạng từ trong tiếng Anh 

Trạng từ trong tiếng Anh là một loại từ được sử dụng để mô tả hoặc bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hoặc cả câu.

Trạng từ cũng có thể thể hiện đặc điểm của hành động (như thời gian, tần suất, mức độ), trạng thái (như cách thức, sự đồng ý hay phủ nhận), hoặc tình huống (như mục đích, phạm vi).

Ví dụ:

 • Trong câu “He speaks English fluently”, từ “fluently” là một trạng từ, mô tả mức độ thành thạo của việc nói tiếng Anh.
 • Trong câu “She always arrives early”, từ “always” là một trạng từ, biểu thị tần suất khi cô ấy luôn đến sớm.
 • Trong câu “He ran there quickly”, từ “quickly” là một trạng từ, mô tả tốc độ của hành động chạy.

 Vị trí của trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ trong tiếng Anh có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau tùy vào ý nghĩa mà nó muốn truyền tải:

Với động từ

Trong câu tiếng Anh, trạng từ thường được đặt trước động từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ đó. Ví dụ:

“He quickly finished his homework.” (Anh ta nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà.)

 • Trong câu này, trạng từ “quickly” đứng trước động từ “finished” để bổ sung ý nghĩa “nhanh chóng” cho động từ đó.

“She sings beautifully.” (Cô ấy hát đẹp.)

 • Trong câu này, trạng từ “beautifully” đứng sau động từ “sings” để bổ sung ý nghĩa “đẹp” cho động từ đó.

Ngoài ra, trạng từ cũng có thể được đặt giữa các thành phần trong câu để chỉnh sửa ý nghĩa của chúng. Ví dụ:

“He will probably arrive late.” (Anh ta có lẽ sẽ đến trễ.)

 • Trong câu này, trạng từ “probably” được đặt giữa động từ “will arrive” và “late” để chỉnh sửa ý nghĩa của cả câu.

“She always studies hard for her exams.” (Cô ấy luôn học chăm chỉ cho kỳ thi.)

 • Trong câu này, trạng từ “always” được đặt giữa động từ “studies” và tân ngữ “hard” để chỉnh sửa ý nghĩa của cả câu.

Với tính từ và trạng từ khác

Trong câu tiếng Anh, trạng từ và tính từ cũng như các trạng từ khác có thể đứng cạnh nhau hoặc đứng cách xa nhau. Tuy nhiên, vị trí của chúng sẽ có sự khác biệt tùy vào cách sử dụng và ý nghĩa mà người nói muốn truyền tải. Dưới đây là một số ví dụ:

Trạng từ đứng trước tính từ: Trạng từ có thể đứng trước tính từ để bổ sung ý nghĩa cho tính từ đó. Ví dụ:

 • “He is extremely intelligent.” (Anh ta cực kỳ thông minh.)
 • “She sings beautifully.” (Cô ấy hát đẹp.)

Trong các ví dụ trên, trạng từ “extremely” và “beautifully” đứng trước tính từ “intelligent” và “sings” để bổ sung ý nghĩa cho tính từ đó.

Trạng từ đứng sau tính từ: Trạng từ cũng có thể đứng sau tính từ để bổ sung ý nghĩa cho tính từ đó. Ví dụ:

 • “She is intelligent enough to solve this problem.” (Cô ấy đủ thông minh để giải quyết vấn đề này.)
 • “He runs slowly.” (Anh ta chạy chậm.)

Trong các ví dụ trên, trạng từ “enough” và “slowly” đứng sau tính từ “intelligent” và “runs” để bổ sung ý nghĩa cho tính từ đó.

Trạng từ đứng trước trạng từ khác: Trong trường hợp một câu có nhiều trạng từ, thì trạng từ mạnh nhất (trạng từ có ý nghĩa quan trọng nhất) thường được đặt đầu tiên. Ví dụ:

 • “He speaks English very fluently.” (Anh ta nói tiếng Anh rất lưu loát.)
 • “She runs quite quickly.” (Cô ấy chạy khá nhanh.)

Trong các ví dụ trên, trạng từ “very” và “quite” đứng trước trạng từ “fluently” và “quickly” để nhấn mạnh ý nghĩa của chúng.

Với cả câu 

Vị trí của trạng từ cũng phụ thuộc vào cả câu. Thông thường, trạng từ được đặt ở đầu hoặc cuối câu để nhấn mạnh ý nghĩa của nó. Ngoài ra, trạng từ cũng có thể được đặt giữa các thành phần trong câu để chỉnh sửa ý nghĩa của chúng.

Ví dụ:

 • “Unfortunately, I cannot come to the party.” (Rất tiếc là tôi không thể đến dự tiệc.)
 • Trong câu này, trạng từ “unfortunately” được đặt ở đầu câu để nhấn mạnh ý nghĩa “rất tiếc” của nó.
 • “I will go to the party tonight, probably.” (Tôi sẽ đi dự tiệc tối nay, có lẽ.)
 • Trong câu này, trạng từ “probably” được đặt ở cuối câu để chỉnh sửa ý nghĩa của cả câu, biểu thị mức độ chắc chắn của hành động.
 • “She usually studies hard for her exams, but not this time.” (Cô ấy thường học chăm chỉ cho kỳ thi, nhưng lần này không.)
 • Trong câu này, trạng từ “usually” được đặt ở đầu câu để chỉ ra sự thường xuyên của hành động, trong khi trạng từ “not” được đặt giữa động từ “studies” và “this time” để phủ định hành động trong trường hợp cụ thể này.

Chức năng của trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ trong tiếng Anh thường được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho các từ khác trong câu, như động từ, tính từ, trạng từ khác, hay cả câu. Các chức năng chính của trạng từ là:

Bổ sung ý nghĩa cho động từ: Trạng từ có thể được sử dụng để chỉ thời gian, tần suất, mức độ, cách thức, hay mục đích của hành động. Ví dụ:

 • He walks slowly. (Anh ta đi bộ chậm.)
 • They often go to the beach. (Họ thường đi đến bãi biển.)
 • She spoke softly. (Cô ấy nói nhỏ.)
 • He works hard every day. (Anh ta làm việc chăm chỉ mỗi ngày.)

Bổ sung ý nghĩa cho tính từ: Trạng từ cũng có thể được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho tính từ, chỉ mức độ hay cách thức của tính từ đó. Ví dụ:

 • The exam was extremely difficult. (Kỳ thi cực kỳ khó.)
 • She is incredibly talented. (Cô ấy rất tài năng.)

Bổ sung ý nghĩa cho trạng từ khác: Trạng từ cũng có thể được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho trạng từ khác, chỉ mức độ hay cách thức của trạng từ đó. Ví dụ:

 • He sings more beautifully than she does. (Anh ta hát đẹp hơn cô ấy.)
 • They arrived later than expected. (Họ đến muộn hơn dự đoán.)

Bổ sung ý nghĩa cho cả câu: Trạng từ cũng có thể được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho cả câu, chỉ tần suất, cách thức, hay mức độ của hành động trong câu đó. Ví dụ:

 • Hopefully, it won’t rain tomorrow. (Hy vọng ngày mai không mưa.)
 • Interestingly, he decided to quit his job and travel the world. (Thú vị là anh ta quyết định từ bỏ công việc và đi du lịch thế giới.)

Tóm lại, trạng từ có chức năng bổ sung ý nghĩa cho các từ khác trong câu, giúp mô tả chi tiết và chính xác hơn về thời gian, tần suất, cách thức, mức độ hay mục đích của hành động.

Phân loại trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ trong tiếng Anh có thể được phân loại như sau:

Phân loại trạng từ trong tiếng Anh - TDP IELTS
Phân loại trạng từ trong tiếng Anh – TDP IELTS

Thứ tự của trạng từ trong một câu

Dưới đây là một bài viết khác về thứ tự của trạng từ trong tiếng Anh trong câu:

Để sử dụng tiếng Anh một cách chính xác, bạn cần nắm rõ thứ tự các trạng từ trong câu. Tuy nhiên, nếu câu quá dài và có quá nhiều từ, việc sắp xếp thứ tự trạng từ sẽ trở nên phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, hãy ghi nhớ quy tắc sau đây:

Trạng từ trong tiếng Anh chỉ cách thức luôn đứng trước trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ tần suất, trạng từ chỉ thời gian và trạng từ chỉ mục đích.

Bạn có thể áp dụng quy tắc này vào câu sau đây:

Every day before class, Senna quickly runs down the road because she may miss the school bus. (Mỗi sáng trước khi đi học, tôi nhanh chóng chạy xuống đường vì tôi có thể bỏ lỡ chuyến xe buýt.)

Trong câu này:

 • “runs” là động từ.
 • “quickly” là trạng từ chỉ cách thức.
 • “down the road” là trạng từ chỉ nơi chốn.
 • “every morning” là trạng từ chỉ tần suất.
 • “before class” là trạng từ chỉ thời gian.
 • “because” là trạng từ chỉ mục đích.

Lưu ý rằng trong một số trường hợp, trạng từ chỉ thời gian và tần suất có thể được đặt ở đầu câu để nhấn mạnh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần tuân thủ quy tắc chung để đảm bảo sự chính xác và dễ hiểu của câu.

Lưu ý 

Cách chuyển thành trạng từ từ tính từ 

Trong tiếng Anh, có một số quy tắc chung để tạo ra trạng từ từ tính từ. Dưới đây là một số quy tắc phổ biến:

 1. Nếu tính từ kết thúc bằng -y, hãy thay -y bằng -ily:
 • happy (vui vẻ) -> happily (một cách vui vẻ)
 • easy (dễ dàng) -> easily (một cách dễ dàng)
 1. Nếu tính từ kết thúc bằng -le, hãy thay -le bằng -ly:
 • possible (có thể) -> possibly (một cách có thể)
 • terrible (khủng khiếp) -> terribly (một cách khủng khiếp)
 1. Nếu tính từ kết thúc bằng -ic, hãy thay -ic bằng -ically:
 • basic (cơ bản) -> basically (một cách cơ bản)
 • scientific (khoa học) -> scientifically (một cách khoa học)
 1. Nếu tính từ kết thúc bằng -al, hãy thay -al bằng -ally:
 • normal (bình thường) -> normally (một cách bình thường)
 • natural (tự nhiên) -> naturally (một cách tự nhiên)
 1. Nếu tính từ kết thúc bằng -ful, hãy thêm -ly vào sau:
 • careful (cẩn thận) -> carefully (một cách cẩn thận)
 • joyful (vui vẻ) -> joyfully (một cách vui vẻ)

Có một số trường hợp khác nhau khi tạo ra trạng từ từ tính từ, vì vậy cần phải học và ghi nhớ chúng một cách cẩn thận.

Một số trạng từ bất quy tắc

Một số trạng từ trong tiếng Anh bất quy tắc trong tiếng Anh bao gồm:

 1. Good – well: Trạng từ “good” được sử dụng để mô tả danh từ, trong khi trạng từ “well” được sử dụng để mô tả hành động. Ví dụ:
  She sings well. (Cô ấy hát hay.)
  Her voice is good. (Giọng hát của cô ấy tốt.)
 2. Fast – quickly: Trạng từ “fast” thường được sử dụng để mô tả tốc độ, trong khi trạng từ “quickly” được sử dụng để mô tả thời gian. Ví dụ:
  He drives fast. (Anh ta lái xe nhanh.)
  She works quickly. (Cô ấy làm việc nhanh.)
 3. Hard – hardly: Trạng từ “hard” được sử dụng để mô tả mức độ cố gắng, trong khi trạng từ “hardly” có nghĩa là “hầu như không” hoặc “không hề”. Ví dụ:
  He studies hard. (Anh ta học tập chăm chỉ.)
  She hardly ever goes out. (Cô ấy hầu như không bao giờ đi ra ngoài.)
 4. Late – lately: Trạng từ “late” thường được sử dụng để mô tả thời gian muộn hơn dự kiến, trong khi trạng từ “lately” có nghĩa là “gần đây”. Ví dụ:
  He arrived late for the meeting. (Anh ta đến muộn cho cuộc họp.)
  I haven’t seen him lately. (Tôi không gặp anh ta gần đây.)
 5. Far – farther – further: Trạng từ “far” được sử dụng để mô tả khoảng cách, trong khi “farther” và “further” được sử dụng để so sánh khoảng cách. “Farther” được sử dụng để so sánh khoảng cách giữa hai điểm, trong khi “further” được sử dụng để so sánh khoảng cách trong thời gian hoặc mức độ. Ví dụ:
  The store is far from here. (Cửa hàng cách đây rất xa.)
  The second store is farther away than the first one. (Cửa hàng thứ hai cách xa hơn cửa hàng đầu tiên.)
  We need to investigate further to find the cause of the problem. (Chúng ta cần điều tra sâu hơn để tìm ra nguyên nhân của vấn đề.)

Lưu ý rằng trong một số trường hợp, trạng từ bất quy tắc có thể gây nhầm lẫn cho người học nên cần phải chú ý khi sử dụng và học thuộc các trường hợp đó.

Sơ đồ tư duy Trạng từ trong tiếng Anh

Sơ đồ tư duy Trạng từ trong tiếng Anh - TDP IELTS
Sơ đồ tư duy Trạng từ trong tiếng Anh – TDP IELTS

Lời kết

Trên đây là bài viết về Trạng từ trong tiếng Anh đầy đủ nhất mà TDP IELTS mang đến dành cho bạn, hi vọng qua bài viết này, bạn có thể nắm rõ cách sử dụng trạng từ.

Nếu bạn đang có nhu cầu học tiếng Anh, TDP IELTS sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy đấy.

Chia sẻ: 

Tin tức liên quan

NHẬN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký email để nhận tài liệu độc quyền từ TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY