CÔ NGỌC - TDP
Học IELTS dễ dàng hơn - TDP IELTS
Cô Ngọc - Trang giáo viên - TDP IELTS

CÔ NGỌC

Icon cờ - TDP IELTS

8.5

IELTS Overall

Icon cờ - TDP IELTS

Tốt nghiệp

Giỏi – ĐH KHXH & NV

Icon cờ - TDP IELTS

Chứng chỉ

TESOL

Chia sẻ:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký email để nhận bản tin IELTS mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn!

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY